امنیت

وزیردفاع ملی : ظرفیت اردوی ملی ارتقا یافته است

 

کابل باختر 18 حمل

 ستر جنرال بسم الله محمدی وزیر دفاع ملی درملاقات با سترجنرال هاستین قوماندان عمومی نیرو های مرکزی  ایالات متحده امریکا پیرامون همکاری های آنکشور با اردوی ملی افغانستان صحبت کرد.

 به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع ملی به اژانس باختر،

در این ملاقات وزیر دفاع ملی پیرامون انکشاف اردوی ملی و آماده گی نیرو های امنیتی افغان در رابطه به تطبیق مراحل مختلف پروسه  انتقال مسوولیت های امنیتی صحبت نموده گفت :  توانمندی وظرفیت های اردوی ملی ارتقا یافته ، آنان از انگیزه ، احساس و مورال عالی میهن دوستی بهره مند بوده، دستاورد ها وموفقیت های خوبی را نصیب شده اند ومیتوانند امنیت را درکشور تامین نمایند زیرا منسوبین  اردوی ملی اکنون توانمندی پلانگذاری، رهبری و اجرای موفقانه عملیاتهای محاربوی  را داشته ومناطقی راکه نیرو های بین المللی تخلیه  نموده اند بدون ایجاد خلای امنیتی طور موفقانه جاگزین آنها گردیده و اوضاع امنیتی  نسبت به گذشته در آن مناطق بهبود یافته است   ومرحله پنجم آن نیز چند ماه بعد آغاز خواهد شد.

  وزیر دفاع ملی درقسمت دیگر صحبت خویش نقش فعال قطعات خاص اردوی ملی را درمبارزه با دشمنان وطن ومردم ودستگیری قوماندانان آنان موثر خوانده ازچالشهای فرا راه اردوی ملی مانند کمبود طیارات در قوای هوایی وسایر صنوف یاد آوری نموده اظهار آرزومندی  نمود که کشور ایالات متحده امریکا درزمینه تجهیز صنوف مورد نیاز اردوی ملی همکاری نماید .

در این دیدار وزیر دفاع ملی اضافه داشت اکنون اردوی ملی ازلحاظ کمیت به حد نهایی اش رسیده، پیشبرد برنامه های آموزشی،  تعلیم وتربیه وانکشاف رهبریت  درمحراق توجه است .

همچنان قوماندان عمومی نیروهای مرکزی ایالات متحده امریکا از پیشرفت های به میان آمده در افغانستان ، توانایی ها و دستاورد های نیرو های امنیتی افغان به خصوص اردوی ملی و موفقیت های آنان در پروسه انتقال مسوولیت های امنیتی اظهار خوشبینی نموده، اطمینان داد که کشور ایالات متحده امريکا به منظور بلند بردن قابلیتهای اردوی ملی به همکاری های حمایوی وآموزشی دراز مدت با اردوی ملی افغانستان همچنان ادامه میدهد. 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published.

دکمه بازگشت به بالا