اخبارجامعه

 ولسوالی های ماورای کوکچه به مرکزتخار از راه نزدیک وصل می شود

تالقان/ ۲۲/ سرطان باختر

با ساخت جاده یی، قرار است شش ولسوالی ماورای کوکچه با اندک ترین فاصله به شهرتالقان مرکزتخاروصل شود.

این جاده قرار است به درازای بیست وهفت کیلومتروپهنای هفت متر، میان ولسوالی های ینگی قلعه وچاه آب ساخته شود.

وزارت فواید عامه باپخش خبرنامه یی می گوید که این جاده قرار است تا شش ماه به بهره گیری سپرده شود.

انتظارمی رود با ساخت جادۀ ینگه قلعه وچاه آب، شش ولسوالی ماورای کوکچه به بندرآی خانم وشهرتالقان مرکزتخاروصل شود.

ساخت این جاده، درکنار رفاه اجتماعی به ده ها هزارروستا نشین، باعث انتقال سهل وکم هزینۀ فراورده های زراعتی مردم به بازارها می شود.ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا