اخباراقتصاد

پایان یک جنجال

 کابل/ ۱۵  دلو/ باختر

 شماری از اعضای ولسی جرگه گفته اند که بانک مرکزی برای آن مجلس اطمینان داده است که اجمل احمدی سرپرست آن بانک در بانکنوت های جدید امضا نمی کند.

این در حالی است که بانک مرکزی در صدد چاپ بانکنوت های جدید است٬ اما اعضای مجلس نمایند‌گان از چاپ بانکنوت‌های جدید با امضای اجمل احمدی ابراز نگرانی می‌کنند.

اجمل احمدی سرپرست بانک مرکزی از مجلس رای اعتماد نگرفته است، مگر با حکم رییس جمهوری به کارش به عنوان سرپرست ادامه می دهد، اما اعضای ولسی جرگه در یک تصمیم مشترک او را بی صلاحیت معرفی کرده اند و گفته اند که امضای او مدار اعتبار نیست.

با آن که اعضای مجلس٬ امضای سرپرست بانک مرکزی را فاقد اعتبار گفته اند مگر روند چاپ بانکنوت ها حکم می کند که شخص اول در بانک مرکزی٬ باید امضا کننده در این بانکنوت ها باشد و این روند بانک مرکزی و ولسی جرگه را در یک وضعیت دشوار قرار داده بود.

اعضای ولسی جرگه دلیل می آورند که امضای شخص  احمدی فاقد صلاحیت و امضای او مدار اعتبار نیست  ومی تواند ارزش پول افغانی را کاهش دهد.

مگر شماری از اعضای ولسی جرگه گفته اند: بانک مرکزی به این نگرانی‌ها نقطه پایان گذاشته است و در نامه یی اطمینان داده است که بانکنوت‌های جدید با امضای اجمل احمدی به چاپ نمی‌رسد٬ واحدالله نوشیر، سرپرست پیشین بانک مرکزی، روی بانک‌نوت‌ها امضا کرده است.

در این حال سیدعظیم کبرزانی، منشی کمیسیون مالی و بودجۀ ولسی جرگه به رسانه ها گفته است« بانک مرکزی در مکتوب جوابیه، نگرانی‌های مجلس را رفع کرده است.

به گفته او در این مکتوب، بانک مرکزی اطمینان داده است که سفر هیئت به اروپا لغو شده است و  امضای اجمل احمدی در بانک‌نوت‌های جدید گرفته نشده است. کبرزانی تصریح کرد که به‌ جای امضای احمدی، امضای واحدالله نوشیر، سرپرست سابق این بانک، در واحد پولی درج شده است.» صائم

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا