آموزش

چهار راهی هایی در پل علم به کتاب ومعلم مسمی می شود

پل علم/ 21 اسد/ باختر
دو چهارراهی در لوگر به نام های کتاب ومعلم مسمی می شود .
به گزارش خبرنگار محلی آژانس باختر، کمیسیون نامگذاری جاده ها به سر پر ستی عبدالرحمن تسل رییس اطلاعات وفرهنگ لوگر در نشستی فیصله کرد که چهار راهی جاده پوهنتون به نام چهاراهی کتاب وچهاراهی مارکیت رخت فروشی ها به نام معلم مسما شود.
رییس اطلاعات وفرهنگ لوگر گفت که هدف از نامگذاری این جاده هاترویج فرهنگ مطالعه ورو آوردن مردم وبه خصوص جوانان به کتاب است.
تسل اضافه کرد که معلمان خدمتگزار واقعی مردم استندو شایسته هرگونه ستایش وتمجید استند.
در این کمیسیون رییس اطلاعات وفرهنگ لوگر، شاروال پل علم نمایندگان معارف  شورای ولایتی  رادیو تلویزیون ریاست اقوام وقبایل  ریاست امور زنان وحج اوقاف حضور داشتند و این ادارات عضویت کمیسیون یاد شده را دارند.لیلما

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published.

دکمه بازگشت به بالا