اقتصاد

کاردربدل غذا؛ ده ها کارگرپروژه های زراعتی درننگرهارگندم دریافت کردند

جلال آباد/ ۱ میزان/ باختر
ده ها کارگرپروژه های زراعتی درننگرهاردربدل کارشان، گندم دریافت کردند.
این کارگران ازدیر زمانی درفارم دوم کانال ننگرهاربرای توسعۀ زراعت کارمی کنند.
یک مسوول کانال زراعتی ننگرهاربه آژانس باخترگفت که دراین دورشصت وپنج کارگرهرکدام بیش ازسی سیرگندم دربدل کارشان دریافت کردند.
اوگفت همچنان ازاین کارگران درتوسعۀ زراعت کار می گیرند و دربدل کارشان به آنان گندم خواهند داد.ختم/م-ا

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا