اخبارجامعه

کار زیبا سازی چهارراهی پنجصد فامیلی، درکابل آغاز شد

کابل، 20 اسد، باختر
شاروالی کابل، کار زیبا سازی چهارراهی پنجصد فامیلی در مسیر سرک میرزا عبدالقادر بیدل واقع ناحیه يازدهم و پانزدهم شهر کابل را آغاز کرد .
به گزارش آژانس باختر؛ در این مراسم درحالی که شماری از شهروندان نیز حضور داشتند، مولوی حبیب الرحمن منصور معین امور اجتماعی و کلتوری شاروالی کابل، درصحبتی گفت که قرار است ریاست امور کلتوری شاروالی کابل در نقاط مختلف شهر برنامه زیبا سازی شهری را یکی پی دیگر اجرا کند تا به امید شهروندان نسبت به آیندۀ درخشان و یافتن شهر زیبا و خرم افزوده شود.
درین چهارراه نماد زیبایی شامل فواره های آب، ساحه سبز، كتاره ها، چراغ های زينتی و تنويری با حفظ ارزش های فرهنگی به شكل معياری و اساسی ساخته می شود که به زیبایی های شهرکابل افزوده خواهد شد.
همچنان در این مراسم قاری ولی گل جواد رئیس امور کلتوری شاروالی کابل گفت که برای ایجاد زیبایی، برنامه های سنجیده شده در چهارراه ها و نقاط بارز شهر توسعه میآبد تا از یک سو به زیبایی های شهری افزوده شود و از جانب دیگر برای بهبود وضعیت چهرۀ شهر تغییرات خوب رونما شود.
به گفتۀ او برنامه زیبا سازی در چهارراهی های بت خاک، آبدۀ میوند نیز به زودی اجرا خواهد شد.
گفتنی است که تاکنون در 14 چهارراه ، شاروالی کابل برنامه زیبایی سازی شهر را اجرا کرده است.
باختر

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا