امنیت

کشته شدن سه سربازناتو درافغانستان

کابل 7 اسد باختر

سه سربازناتودرشرق وشمال افغانستان کشته شدند.

این سربازان درنتیجه حمله شورشیان دردورویداد جداگانه جان باخته اند.

ناتوبا ارسال خبرنامه ای به آژانس باخترمی گوید که دوسربازآنان صبح امروزدرنتیجه حمله طالبان مسلح درشرق افغانستان کشته شده است.

ازسوی دیگرنظامیان امریکایی با پخش خبرنامه ای ، ازکشته شدن یک سربازشان درنتیجه حمله شورشیان درشمال افغانستان خبردادند.

به اساس معلومات این خبرنامه ، این نظامی امریکایی روزگذشته درجریان حمله شورشیان جراحات برداشته وسپس درشفاخانه جان باخته است.

این درحالیست که ناتوازکشته شدن یک سربازدیگرش به روزجمعه خبرداده بود.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published.

دکمه بازگشت به بالا