اقتصاد

کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث جلسه کرد

کابل 7دلو باختر
جلسه کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث بعد از ظهر دیروز به ریاست محمد کریم خلیلی معاون رییس جمهور و رییس آن کمیسیون برگزار شد.
دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس اطلاعاتی باختر خبر داد:
در این جلسه، نخست، دارالانشای کمیسیون در مورد کارکرد ادارات عضو مختصرا گزارش داده افزود که براساس فیصله های قبلی، بارگیری 6 هزار تن گندم از سیلوی مرکزی به ولایت غور تکمیل شده و روند توزیع کمک ها در شماری از ولسوالی های آن ولایت نیز آغاز شده است. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری نیز دراین زمینه گزارش داد که گندم اختصاص داده شده به 6 ولسوالی ولایت غور رسیده و روند توزیع آن تحت نظارت نهاد های محلی به پیش برده می شود.
بنابه گزارش اداره ملی مبارزه با حوادث، هیئتی از سوی کمیسیون و متشکل از نمایندگان ادارات عضو، به ولایت هرات سفر نموده بود و ضمن بررسی مشکلات حدود 1500 بیجاشده ای مستقر در آن ولایت، کمک سه ماهه ای شامل 150 تن آرد، 75 تن برنج و دیگر مواد مورد نیاز  را تحت نظارت شماری از سناتوران به بیجا شدگان توزیع نموده و فیصله نمود تا بیجاشدگان ولایات غور و بادغیس برای 4 تا 6 ماه دیگر در شهرک سادات آن ولایت جابجا شوند تا زمینه انتقال آنان به ولایات مربوطه فراهم گردد. براساس این گزارش، وزارت فواید عامه در برخی ازنقاط سالنگها، ماهیپر و کوتل ملا یعقوب برای پاسخگویی به حوادث احتمالی امکانات اولیه شامل مواد غذایی و غیر غذایی جابجا نموده و قرار داد های 7080 کیلومتر سرک کتگوری اول و 909 کیلومتر سرک کتگوری سوم دهاتی توسط وزارت انکشاف دهات عقد شده است.
در بخش از این جلسه، پیشنهادات برخی از مناطق ولایات لغمان، کنر، بدخشان، هلمند، پکتیا و ولسوالی جاغوری ولایت غزنی مبنی بر رسیدگی و کمک به آن عده از کسانیکه در اثر حوادث طبیعی در این ولایات متضرر شده اند مورد بحث قرار گرفته و به دارالانشای کمیسیون عالی مبارزه با حوادث وظیفه سپرده شد تا بررسی های لازم را در مورد این پیشنهادات انجام داده و اگرچنانچه به باشندگان برخی از مناطق این ولایات رسیدگی صورت نگرفته است در اسرع وقت اقدام شود.
معاون رییس جمهور و رییس کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث، در مورد 3 هزار تن گندم اختصاص داده شده به باشندگان ولایت نورستان نیز اظهار داشت که کمیسیون منتظر دریافت نتایج بررسی هیأت اعزام شده به ولایت نورستان می باشد و امید وار است که روند انتقال و توزیع کمک ها به مردم آن ولایت شفاف بوده و هیچگونه سهل انگاری ادارات مسؤل دراین مورد قابل پذیرش نمی باشد. وی از باشندگان ولایت نورستان و نمایندگان آن مردم در شورای ملی نیز در خواست نمود تا برای تامین شفافیت، در روند انتقال کمک ها و توزیع آن به مردم محل همکاری همه جانبه نمایند.
رییس کمیسیون عالی مبارزه با حوادث، در مورد اسناد محسوبی سالهای گذشته ای ولایات نیز مختصرا توضیح داده و آنان را مکلف ساخت تا اسناد محسوبی ذمت ادارات خویش را هرچه عاجل به ریاست عمومی اداره امور ارسال بدارند.
همچنان در این جلسه در مورد اعلام آمادگی کشور قزاقستان برای کمک مواد غذایی به افغانستان که ارزش آن بالغ به 6 میلیون دالر می گردد، فیصله شد تا وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از طریق مجاری مربوطه معرفی شده و این وزارت برای دریافت کمک متذکره هرچه زود تر اقدام نماید.
کمیسیون همچنان فیصله نمود تا به منظور پاسخ دهی به حوادث احتمالی طبیعی و رسیدگی به موقع در حالات اضطراری، نصف بودجه اختصاص  شده ای کود احتیاطی را به حساب کمیسیون عالی مبارزه باحوادث انتقال داده وجوه اختصاصی ولایات نیز از طریق مستوفیت ها به ادارات محلی ولایتی منتقل گردد.
در این جلسه به منظور شفافیت در کارکرد ادارات محلی و هماهنگی بیشتر برای مقابله با حوادث طبیعی، فیصله شد که مسؤلان مستوفیت های ولایات نیز عضوکمیته های ولایتی مبارزه با حوادث بوده و در مورد تهیه اسناد محسوبی به مراجع مربوط مسؤل می باشد.
در بخش دیگری از جلسه پیشنهاد وزارت انرژی و آب مبنی بر فراهم شدن وجوه مالی برای تحکیم سواحل دریای آمو و کانال های آب و همچنین خریدن ماشینری جهت حفر کانال های آبی مورد بررسی قرار گرفته و جلسه فیصله نمود که وزارت مالیه براساس مصوبه قبلی شورای وزیران مبنی اختصاص سالانه 5 میلیون دالر به منظور تحکیم سواحل دریای آمو به وزارت انرژی و آب توجه نموده و از بودجه یاد شده مبلغ یک میلیون دالر آن را برای تهیه ماشین آلات مورد نیاز آن وزارت در حفر کانال های آب اختصاص دهد. کمیسیون راجع به پیشنهاد وزارت انکشاف دهات برای تامین وجه مالی احیای مجدد کانال ها، زیر بناها و پاسخ دهی سریع به آسیب دیدگان حوادث طبیعی، به اداراه مربوطه هدایات لازم داد.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published.

دکمه بازگشت به بالا