فرهنگ

یاد بود از تاریخ نویس مشهور کشور

کابل باختر/ 17/ دلو
شانزدهم دلو مصادف به سی و هشتمین سالروز وفات میرغلام محمد غبار تاریخ نویس مشهور کشور بود.
گزارشگر آژانس باختر مینویسد ، درکنار سایر دست آورد ها یگانه دست آورد بزرگی افغانستان در مسیر حرکت به سوی دموکراسی دست آورد تبدیل شدن این کشور به خانه مشترک تمام افغانهاست .
اگر سیاست فتنه و جنگ پس از حرکت افغانستان دریاری جامعه بین المللی به سوی ترقی وتعالی ادامه نمی داشت مسلماً که امروز در این خانه ای بزرگ افغانستان می نامندش تمام مخالفان گردهم می آمدند و مبارزات سیاسی را به جای جنگ تقابل انتخاب میکردند.
دراین جای شک نیست که هستند حلقه های درمنطقه که به خاطر منافع خود از مخالفان استفاده ابزاری میکنند و نمی گذارند این کشور به یک کشور دارای کثرت اندیشی سیاسی متبارز گردد.
به همین ترتیب هستند، افراد و گروه های که خشک می اندیشند برخی از دانشمندان ، مورخان ، شعرا و نویسنده گان و اهل علم و ادب در کشور را به اساس اندیشه و تفکر سیاسی که آنها داشتند میخواهند فراموش گردند.
اما درسایر کشور و حتی درکشور های منطقه به رجال برجسته تاریخی ادبی و فرهنگی شان صرف نظر از طرز نگرش آنها به عنوان افتخارات خود می نگرند و از آنها یاد بود می کنند.
باختر به عنوان خبرگزاری ملی با هنجار شکنی در این راستا با این یادداشت مؤجز از سی و هشتمین سالروز وفات میر غلام محمد غبار یاد بود بعمل آورده یکبار دیگرخاطره این تاریخ نویس  مشهور کشور را در ذهن ها  تداعی میکند .

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا