اخبارجامعه

یک جادۀ کانکریتی درننگرهارساخته شد

جلال آباد/ ۱۳ حوت/ باختر

یک جادۀ کانکریتی درننگرهاردرآستانۀ بهره گیری قراردارد.

وزارت احیاوانکشاف دهات، این جاده را به درازای بیش ازهزارمتروپهنای پنج متردرساحۀ نورآباد ولسوالی کوت ساخت.

این جاده، ساحۀ نوآباد را به بازارولسوالی کوت و ده ها روستای دیگروصل می کند.

یک مسوول ریاست احیاوانکشاف دهات ننگرهاربه آژانس باخترگفت که با ساخت این جادۀ کانکریتی، در رفت وآمد هزاران روستا نشین و انتقال فراورده های زراعتی وبیماران به بازار ها و شفاخانه های شهر، سهولت ایجاد کرد.ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا