اقتصاد

37 میلیون دالر لیلام می شود

کابل /23جوزا/ باختر
دافغانستان بانک مبلغ 37میلیون دالر را در داوطلبی دوشنبه 24 جوزا به طور لیلام به فروش می رساند.
بانک مرکزی با ارسال خبرنامۀ از بانک ها و شرکت های صرافی و خدمات پولی واجدشرایط دعوت به عمل آورده است تا درآین داوطلبی شرکت کنند و برندگان لیلام مکلفیت دارند تا حسابات شان را تا ختم روز تصفیه کنند.
شرکت های صرافی و خدمات پولی که تاکنون مبلغ پنجصد هزار افغانی تضمین جهت اشتراک در لیلام های اسعار را تحویل نکرده اند، می توانند یک روز قبل از داوطلبی پول تضمین شانرا تحویل و در لیلام های بعدی اشتراک کنند.عزت الله

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا