امنیت

دکورنيو چارو وزارت د پو ليسو د اوروژنې رياست خبر تيا

له دې ا مله چې د ژمې فصل را رسيد لى دى د اورلګيد نې دپيښو د وقا يې او مخنيوي د عا مه او شخصي شتمنيو دځا نې او ما لي ژغورنې په مقصد دغه ټکې په جدي تو ګه په پام کې ونيسې

په خپلوکورونو ، دفترونو او بلا کو نوکې دپطرولو او ګازو دبويو په پو هيدو سره ډير ژر دروا زې او کړ کي ګانې خلاصې کړى ، دبريښنا دسوچونو او اورلګيت ،سګرټو او لايتر له رڼا کولو څخه په کلکه ډډه و کړې له دې پرته د اورلګيد نې سبب کيږي اوځا نې او مالي خطر به ولري

د نفتي موادو او او بلن ګازو د ويشلو په ځايونو ، تخنيکې ورکشاپو نو اود نسا جې په فا بريکو کې د اورلګيت او لايترو له رڼا کولو څخه ډډه و کړې دعا مه پو ها وي اومعلو ما تو په مقصد دسګرتو د نه څکولو چې ترسيم او په مناسبو ځايو نوکې ولګول شي .

  پخلنځي ، تل خو نې ، ډيپوګانو اود خپلو مالونو اوشيا نو ګودامونو ته څيرمه دپطرو لو ،ډيزلو ، د خا ورى د تيلو او او بلن ګاز له زيرمه کولو څخه په کلکه ډډه و کړي

  د بريښنا دشارتې د مخنيوي په مقصد زاړه مزې ، کيبلو نه ، فيوزو نه او سا کتونه نوى کړې او په خپل سر او غير فنې تو ګه د بريښنا د وسايلو له ترميمولو ډډه و کړې او فنې شخص ته يې ورشي

له بخاري ، ګيس او نورو ګازي وسايلو څخه د استفادى اود هغو له فعالولو مخکې له کورونو څخه يې بهر کنترول کړي چې ليک نه وې او تخنيکې نيمګړ تيا وې ونه لري او له پوره ډاډ وروسته ورڅخه استفاده و کړې

له ستندرد پرته ګازى بالونو نو له کارولو څخه په کلکه ډډه و کړې ، اورلګيت اود حرارت د توليد ولو نور وسايل د ماشوما نو له لاسبري څخه لرې وسا تل شي

په صندليوکې دسکرو له ايښودلو مخکې په ا زاده فضا کې يې ښه تا زه کړې چې ابي رنګه رڼا يې په سپينه بدله شي او له هغه وروسته وکارول شي

له خپلو دفترو نو ، کورونو ، دوکانو نو او پلورنځيو څخه له وتلو مخکې خپل ټول ګازي ، د بريښنا او اور لګيدونکى وسايل بند او غيرفعال کړې اودډاډ له ترلاسه کولو وروسته ووځي .

په بخارۍ او اور باندې د ګازى بالونو نو له تودولو څخه ډډه و کړې

په بخاريوباندې د جامو له وچولو اود بخارۍ په شا و خوا کې دلرګيو اودسون د موادو له زيرمه کولو څخه په جدى توګه ډډه وشي

  ټولې دولتي اوشخصي مو سسې مکلفي دي چې د اور و ژنې د اداري د مسوولينو له نظريو سره سم خپل داورلګيد نې ضد وسايل سمبال کړې

 له دې پرته له سرغړونکو سره د اور و ژنې د چارو د تنظييم له مقررى سره سم قا نو ني چلند کيږي

دپيښې درا منځته کيدو په صورت کې د ښاري اوروژنې له ٢١٠١٣٣٣ او ٠٧٠٠٢٤٦٤٢٩ تيلفو نو نو اود اور ژنې د پو ليسو درياست له ٢٣٣٠٠٣٠٨ تيلفون سره اړيکې ونيسې اود مرستې غوښتنه و کړي

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published.

دکمه بازگشت به بالا