صحت

اثر”اصول وقواعد کار در شفاخانه ” در هرات ازچاپ برآمد

شهرهرات 31 سرطان باختر
چهارمین اثر علمی داکتر بارکزی تحت نام اصول و قواعد کار در شفاخانه به رسید.
به گفته داکتر بشیر احمد بارکزی صاحب اثر،  این مجموعه دارای 8 فصل، 4 ضمیمه و 240 صفحه ترتیب گردیده است که فصل اول به معرفی مختصر بخش ها و خدمات شفاخانه ، فصل دوم شرایط کار به ترتیب حروف الفبا، فصل سوم اصول مشاوره های طبی، فصل چهارم شرایط کار در اتاق عمل، فصل پنجم اداره پایواز و مدیریت وارد، فصل هفتم معرفی کمیته ها و معیار های شفاخانه، فصل هشتم نحوه استفاده اکسیجن طبی  پرداخته و در ضمایم لایحه اکمال تخصص، فورم تعهد دکتوران ترینی، چک لست های نظارتی شفاخانه، تفاهم نامه با فاکولته طب دولتی، قرار گرفته است.
وی افزود:"شفاخانه حوزوی با داشتن تشکیل وسیع، تخصص های متعدد، سر و کار داشتن با مراجعان و انسان های مختلف با گرایش های فکری، فرهنگی و سیاسی متنوع مغلق ترین اداره در ساختار نظام اداری کشور تلقی میشود که  کار تیمی و ارتباط تنگاتنگ بین رشته های مختلف طبی، نیاز به ارتباطات را روز تا روز بیشتر میسازد ".
داکتربارکزی علاوه کرده:" مسوده ابتدائی از جانب وزارت صحت عامه مورد تائید قرار گرفته و منحیث رهنمود مرجع در شفاخانه ها قرار است از آن استفاده بهینه شود.ختم/سیدحبیب

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا