عبدالواحد ریان
رییس عمومی آژانس خبری باختر

شماره تماس: 93707609524+
ایمیل ادرس: info@bakhtarnews.af و a.rayan@bakhtarnews.af

آژانس اطلاعاتی باختر وزارت اطلاعات و فرهنگ
کابل افغانستان

الف انصاری
مسوول عمومی سایت خبری آژانس باختر

شماره تماس: 93772566240+
ایمیل ادرس: alef.ansari2017@gmail.com
آژانس اطلاعاتی باختر وزارت اطلاعات و فرهنگ
کابل افغانستان

احمد ذکی احمدی
مسوول تخنیک سایت خبری آژانس باختر

شماره تماس: 93202103987+

آژانس اطلاعاتی باختر وزارت اطلاعات و فرهنگ
کابل افغانستان

براى تماس با تيم کارى از طريق ايميل آدرس از فورم ذيل کار بگيريد:

    Enter a brief message

    Enter your full name

    Enter a valid email

    the topic of your message

    دکمه بازگشت به بالا