سیاست

اجلاس دوم سال جاری تقنینی مشرانوجرگه آغاز یافت

کابل  ۱۷ سنبله  باختر
  اجلاس دوم سال جاری تقنینی مشرانوجرگه پس ازتعطیلات تابستانی شورای ملی، با تدویر جلسه فوق العاده به ریاست فضل هادی مسلم یار رییس مجلس؛ امروزآغاز یافت.
  به اساس معلومات دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه به آژانس باختر ، در این جلسه
رییس مشرانوجرگه درسخنان افتتاحیه خود، حضورمجدد سناتوران را پس ازتعطیلات تابستانی، خیرمقدم گفته اظهار داشت که کمیسیون‌های مربوطه درنشست امروزشان پلان‌های کاری را ترتیب ودر جریان سال جاری تقنینی برمبنای آن عمل نمایند وافزود باوجودیکه صلح وامنیت خواست همه شهروندان می‌باشد، ولی متأسفانه حوادث خونینی پی در پی ازسوی تروریستان درنقاط مختلف کشورخصوصاً درساحات غرب شهرکابل که تلفات انسانی را در پی داشته به وقوع پیوسته است که می‌توان ازشهادت شماری ازورزشکاران درورزشگاه میوند وجان باختن ژورنالیستان به ویژه دوکارمند رسانه‌یی تلویزیون طلوع با تأسف یاد آوری نمود .
رئیس مجلس، ضمن تاکید برحفظ اتحاد و یکپارچگی شهروندان به شهدای حوادث اخیراتحاف دعا نموده،گفت ارگان‌های امنیتی مکلف اند که درتأمین امنیت باشندگان تدابیرجدی اتخاذ ودرتداوی مجروحان مسوولان صحی، اقدامات مقتضی نمایند .
همچنان درجلسه شماری ازسناتوران درمورد تجلیل ازهفته شهدا وهفدهمین سالروزشهادت احمد شاه مسعود قهرمان ملی کشورگفتند که درتجلیل از این روز باید طبق دستورات دینی وقوانین نافذه کشور عمل شود وبه کسی اجازه داده نشود که نظم عامه را مختل نماید، حکومت نیزمکلف است که درتامین امنیت مراسم تجلیل ازهفته شهدا وایام عاشورا تدابیرلازم را اتخاذ نماید.
هکذا سناتوران وضعیت امنیتی کشورخصوصاً ولایات غور، غزنی، فراه وسایرمناطق را ناگوار خوانده؛ گفتند دشمنان خون آشام با اجرای حملات سیستماتیک درمحلات مسکونی غرب کابل می‌خواهد با حملات تروریستی واستخباراتی، میان باشنده گان کشورنفاق واختلاف ایجاد نماید؛ اما آنان هرگزبه اهداف شوم شان نخواهند رسید؛ چون مردم باهم برادر ازاهداف نا پاک دشمنان به خوبی آگاه اند؛ ایجاب می‌کند که علیه هراس افگنان خون آشام با اراده قوی مبارزه جدی صورت گیرد، زیرا دیگرصبروحوصله مردم لبریزگردیده؛ خاطرنشان ساختند که مسوولان امنیتی در تامین امنیت شهروندان مکلفیت دارند یا امنیت مردم را تأمین نمایند ویا کنار بروند و مردم را مجبور نسازند که خود سلاح بردارند و اوضاع کشوربحرانی ترشود.
     اعضای مجلس گفتند بخاطرارایه طرح مناسب امنیتی ونحوه تطبیق موافقتنامه امنیتی میان کابل- واشنگتن وکابل ناتو باید با رهبران حکومت وحدت ملی وشورای امنیت ملی کشور، بحث‌های موثرمفصلی صورت گیرد وهرگاه امریکا وناتو نمی تواند یا نمی خواهد مندرجات پیمان های امنیتی مربوط را تطبیق نماید باید در مورد آن تجدید نظرهمه جانبه صورت گیرد.
یاد آوری ازدستاوردهای فضل هادی مسلم یار درسفرچین، موفق نبودن ستراتیژی امنیتی دونالد ترامپ درقبال افغانستان وجنوب آسیا، تاکید بربررسی علل وعوامل شهادت یازده تن افراد ملکی درولایت لغمان درجریان عملیات نظامی، انتقاد ازتمرکزصلاحیت‌ها درارگ وبرخی مسایل دیگر نیز مطرح شد.
      درپایان جلسه، رییس مشرانوجرگه بار دیگر روی وضعیت امنیتی کشور اشاراتی داشت وآن را قابل نگرانی دانسته، خاطرنشان ساخت که درکمیته رؤسا، روی چگونگی تدویرجلسه‌ی با رهبری بخش امنیتی ودفاعی کشور بحث خواهدشد.
رئیس مجلس فرارسیدن هفته شهید وهفدهمین سالروزشهادت قهرمان ملی کشور را به خانواده‌های شهدا تسلیت گفت واز نیروهای امنیتی خواست تا تدابیر بهتر را در جریان تجلیل از این روز اتخاذ نمایند و افزود ایجاب می‌نماید که ازمراسم هفته شهدا به گونه شایسته ومطابق به ارشادات دینی تجلیل گردد وبه همه شهدا وآرمان‌های مقدس شان ارج گذاشته شود؛ نه اینکه برخی‌ها دست به کارهای خلاف قانون بزنند وبه مردم مشکلات ایجاد نمایند ودرصورت بروز بی نظمی‌ها باید جلو افراد متخلف از سوی نیروهای امنیتی گرفته شوند وهرآن‌که دست به آشوب بزنند به پنجه قانون سپرده شود. احمدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا