اقتصاد

اداره انکشافی ایالات متحده امریکا به هرات کمک میکند

اداره انکشافی ایالات متحده امریکا همکاریهای خود را با اداره محلی هرات ادامه میدهد.

رئیس اداره انکشافی بین المللی ایالات متحده امریکا در غرب افغانستان در دیدار با دوکتورداوود شاه صبا والی هرات از ادامه همکاری های این نهاد به خاطرتوسعه و انکشاف سکتورهای مختلف ولایت هرات اطمینان داد.

دوکتور صبا حمایت های گسترده اداره  انکشافی ایالات متحده امریکا را از ادارات بویژه زراعت شاروالی وصحت را مورد تحسین قرارداد و برادامه این  همکاری ها تاکید نمود.

درین دیدار دلبرجان آرمان والی بادغیس ،پاسوال سید حامد سامع قوماندان زون انصار و برادهنسی قنسل ایالات متحده امریکا در ولایت هرات نیز حضورداشتند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published.

دکمه بازگشت به بالا