آموزش

اضافه از هفتاد کانتینر کتب درسی در بندر کراچی پاکستان توقف داده شده است

کابل/9/دلو/باختر

هفتاد و هفت کانتینر کتب درسی وزارت معارف از سوی حکومت پاکستان در بندر کراچی توقف داده شده است.

امان الله ایمان، سخنگوی وزارت معارف به آژانس اطلاعاتی باختر گفت که اردوی ایالات متحده امریکا هفت ملیون و پنجصد هزار جلد کتاب درسی برای صنوف  دهم، یازدهم و دوازدهم را که شامل هفتاد و یک عنوان میشود، برای وزارت معارف کشور در امارات متحده عربی به چاپ رسانیده است.

وی افزود، این کتب در یکصد و سی و دو کانیتنر جابجا شده و از طریق پاکستان به افغانستان انتقال میشد که از این جمله پنجاه و پنج کانتینر آن به افغانستان انتقال یافته و هفتاد وهفت کانتینر دیگر آن در بندر کراچی پاکستان  توقف داده شده است.

ایمان اضافه کرد که در رابطه به معضله با مسوولین اردوی ایالات متحده امریکا تماس گرفته شد و آنان وعده نمودند که این کانتینر ها مربوط اردوی امریکا میباشد، این مشکل را خود آنها با مقامات پاکستانی رفع مینمایند متباقی کتب مذکور را قبل از آغاز سال جدید تعلیمی به وزارت معارف تسلیم میدهند.

گفته میشود این مشکل زمانی به میان آمده است که روابط میان امریکا و پاکستان رو به وخامت گرائیده است و حکومت پاکستان میخواهد بالای هر کانتینر مالیه وضع نمایید.

سخنگوی وزارت معارف گفت، چون این مشکل مربوط اردوی ایالات متحده امریکا و حکومت پاکستان است بناًَ" وزارت معارف با جانب پاکستان دراین زمینه صحبت نکرده است، ولی آرزو دارند تا حکومت پاکستان قبل از آغاز سال جدید تعلیمی به خاطر رفع این مشکل اقدام نمایید.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published.

دکمه بازگشت به بالا