سیاست

اعلامیه مشترک توسط رئیس جمهور کرزی و رئیس جمهور اوباما

كابل/25/جدي/باختر
بنابر دعوت رئیس جمهور اوباما، حامد کرزی، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان و هیئت همراهش از تاریخ 19 الی 22 جدی (8 الی 11 جنوری) به واشگنتن سفر کردند. این سفر رئیس جمهور کرزی درحالی در یک مقطع مهم زمانی برای هر دو ملت صورت میگیرد که هر دو کشور به عنوان دو دولت دارای حاکمیت، گام های را برای تحکیم هرچه بیشتر همکاری های پایدار بر مبنای منافع و امنیت مشترک اتخاذ کردند.
رئیس جمهور کرزی و رئیس جمهور اوباما در نشست های دوجانبه در مورد دیدگاه استراتیژیک برای یک افغانستان  امن، باثبات و شگوفا بحث و گفتگو کرده و بر تعهد مشترک شان برای تحقق موافقتنامه همکاری های درازمدت  استراتیژیک میان افغانستان و ایالات متحده که در ماه ثور 1391  (می 2012 ) به امضاء رسید ، مجدداً تأکید نمودند.
همچنان، این بحث ها و گفتگو ها بیشتر روی هماهنگی و توحید منافع و دیدگاه ها متمرکز بود. دو رئیس جمهور روی روند های جاری انتقال امنیتی و اقتصادی، آمادگی ها برای تدویر انتخابات و نیز تهدیدها و فرصت های در حال تغییر در منطقه را مورد بررسی قرار داده و بر تعهدات مشترک شان برای تحقق اهداف استراتیژیک افغانستان و ایالات متحده به شمول ترویج و تحکیم صلح، امنیت، مصالحه و همکاری های منطقوی؛ تقویت نهادهای دموکراتیک در افغانستان؛ و حمایت از توسعه درازمدت  اقتصادی و اجتماعی افغانستان مجدداً تأکید نمودند.
روند انتقال امنیت
در جریان نشست ها، دو رئیس جمهور از پیشرفت های اخیر و بهبود اوضاع  امنیتی در افغانستان ابراز خرسندی کردند. هردو رهبر از گرفتن مسئولیت های بیشتر رهبری امنیت توسط نیروهای امنیتی افغان را استقبال کرده و تاکید کردند که این امر نشان دهنده پیشرفت چشمگیر در رشد و توانمندی های نیروهای امنیتی ملی افغان میباشد. نیروهای امنیتی افغان توانستند بیشتر از آنچه که توقع و انتظار میرفت رهبری اکثر عملیات ها در ماه سرطان ۱۳۹۱ ( جولای 2012 ) را به عهده بگیرند و در حال حاضر حدود 80 فیصد تمامی این عملیات ها را رهبری میکنند. با آغاز مرحله چهارم  انتقال در ماه فبروری امسال،  نیروهای امنیتی ملی افغان رهبری تأمین امنیت نزدیک به 90 فیصد جمعیت افغانستان را به عهده خواهند داشت.
در کنفرانس شیکاگو، رهبران طبق اولویت های حکومت افغانستان تعهد نمودند تا نقطه عطفی را در اواسط سال 2013 زمانیکه چگونگی  ماموریت نیروهای  آیساف از حالت محاربوی  به حمایوی تبدیل میشود، به میان آورند. رئیس جمهور اوباما از عزم رئیس جمهور کرزی برای ایجاد این  نقطه عطف در بهار سال آینده که نیروهای امنیتی ملی افغان رهبری عملیات ها را در سراسر افغانستان به عهده میگیرند و نقش نیروهای آیساف به یک نقش مشورتی و حمایوی مبدل میشود، استقبال کرد. این نقطه عطف مصادف است با اعلام مرحله نهایی و پنجم روند انتقال که قرار است پس از تائید نهائی ناتو و دولت افغانستان در تابستان شروع شود.
در موقع تحقق این نقطه عطف، اکثریت عملیات های محاربوی یکجانبه نیروهای امریکائی باید پایان یافته و نیروهای گزمه امریکائی از قریه های افغانستان خارج خواهند شد. با عهده دار شدن مسئولیت بیشتر تامین امنیت از جانب نیروهای امنیتی افغانستان ، هر دو رهبر می پذیرند که بهبود کیفیت این نیروها به شمول ارائه سریع تجهیزات و امکانات لازم،  مهمترین اولولیت می باشد.
به ادامه پیشرفت های که در سال 2012 در راستای انتقال مسئولیت توقیف به حکومت افغانستان بدست آمده است،   دو رئیس جمهور تعهد کردند تا محبوسین افغان تحت حاکمیت و کنترول افغانستان نگهداری شوند، در حالیکه باید اطمینان نیز حاصل شود که جنگجویان خطرناک از میدان های جنگ دور نگهداشته خواهند شد. رئیس جمهور اوباما مجدداً تأکید کرد که ایالات متحده به مساعدت هایش برای کمک به سیستم توقیف در افغانستان ادامه خواهد داد. هر دو رئیس جمهور همچنان بر تعهد مشترک شان برای تامین رفتار قانونی و انسانی با محبوسین و نیر بر عزم شان برای اتخاذ تدابیر لازم امنیتی جهت حفاظت و حراست از نیروهای افغان، امریکایی و ائتلاف، مجدداً تأکید کردند.
انتقال اقتصادی
دو رهبر در مورد اهمیت دستاوردهای انکشافی افغانستان در یک دهه گذشته و  نیاز برای تداوم پیشرفت ها به هدف تامین رشد پایدار اقتصادی و خودکفائی مالی در جریان روند انتقال در سال 2014 الی دهه تحول و متعاقب آن بحث و گفتگو کردند. راهکار اقتصادی افغانستان متمرکز است بر سرمایه گذاری در بخش نیروی بشری جهت رهبری نهادهای کشور و ایجاد فضای مناسب برای رشد فراگیر اقتصادی و سرمایه گذاری به منظور استفاده از سکتور خصوصی، متشبثین و منابع زیرزمینی برای ایجاد یک کشور شکوفا. برای نیل به این هدف، دو رئیس جمهور مجدداً بر تعهداتی تاکید کردند که در کنفرانس های بن، شیکاگو، و توکیو جهت تداوم کمک های دراز مدت اقتصادی و امنیتی طبق چارچوب پاسخگویی متقابل اعلام گردید.
رئیس جمهور کرزی دیدگاه خویش مبنی بر اینکه  مساعدت های جامعه جهانی باید موثر، کارا، و پایدار باشد اظهار کرده و بر اهمیت حیاتی تعهدات کشورش برای ایجاد یک جامعه با ثبات و دموکراتیک، مبتنی بر حاکمیت قانون، احترام به حقوق تمامی شهروندان افغان به شمول زنان، تقویت نظام قضایی موثر و مستقل و حکومتداری خوب به شمول پیشرفت در توسعۀ اجتماعی و مبارزه مشترک برضد فساد تأکید کرد.
رئیس جمهور اوباما یکبار دیگر تعهد ایالات متحده را برای حمایت از تامین ثبات در افغانستان از طریق تقویت بنیادهای اقتصادی و حمایت از روند اصلاحات به منظور تحقق انکشاف پایدار و خود کفایی تصریح کرد. رئیس جمهور اوباما بر فیصله های کنفرانس توکیو از جمله اینکه ایالات متحده 80 فیصد مساعدت هایش را در هماهنگی با اولویت های حکومت افغانستان و حداقل 50 فیصد کمک های انکشافی خود را از طریق بودجه ملی افغانستان به مصرف میرساند، مجدداً تاکید کرد.
انتخابات 1393 (2014 )
در جریان نشست ها، رئیس جمهور کرزی در مورد برنامه های حکومت افغانستان برای تدویر انتخابات آزاد، منصفانه، فراگیر و دموکراتیک در سال 1393 صحبت کرد. هردو رهبر آمادگی ها برای برگزاری انتخابات 1393 را مورد بررسی قرار داده و توافق کردند که نهاد های مستقل افغانستان در مشورت نزدیک با سایر جوانب ذیدخل روند آمادگی ها و برگزاری انتخابات را رهبری خواهند کرد.  رئیس جمهور اوباما از تعیین تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شورا های ولایتی در  16 حمل سال 1393 که توسط کمیسیون مستقل انتخابات اعلام گردید استقبال کرده  و تصریح کرد که نقش  ایالات متحده حمایت از یک نامزد مشخص نبوده بلکه حمایت از یک روند انتخابات منصفانه و فراگیر میباشد.
روند صلح و آشتی
هردو رئیس جمهور مجدداً تصریح کردند که روند صلح و آشتی تحت رهبری افغانستان مطمئن ترین راه برای پایان خشونت و تأمین ثبات پایدار برای افغانستان  و منطقه است. با درنظر داشت پیشرفت ها در پروسه صلح و آشتی، هر دو رئیس جمهور بر اهمیت تسریع تلاش ها بشمول تلاش های کشورهای منطقه که در حمایت از روند صلح افغانستان نقش دارند، تاکید کردند. حکومت افغانستان تلاش میکند پروسه صلح را از طریق شورای عالی صلح تسریع و تقویت نماید. هردو رهبر اظهار داشتند که از ایجاد یک دفتر در دوحه به هدف انجام مذاکرات میان شورای عالی صلح و نماینده گان با صلاحیت طالبان حمایت خواهند کرد. به همین گونه، هردو رهبر از مخالفین مسلح خواستند تا به روند سیاسی پیوسته و گامهای لازم را برای گشایش دفتر برای طالبان اتخاذ نمایند و از حکومت قطر خواستند تا تسهیلاتی را برای تحقق این تلاش ها فراهم نماید. هردو رئیس جمهور تصریح کردند که نتایج روند صلح و آشتی باید به دست آوردهای تاریخی افغانستان در یک دهۀ گذشته بشمول حفظ حقوق تمامی شهروندان افغانستان اعم از مرد و زن را که در قانون اساسی تضمین شده است، احترام بگذازد. به عنوان بخشی از نتیجۀ هرگونه پروسه، گروه طالبان و سایر گروه های مسلح مخالف باید از خشونت دست کشیده، روابط با القاعده را کرده و قانون اساسی افغانستان را بپذیرند.
اوضاع منطقه
رئیس جمهور کرزی و رئیس جمهور اوباما بر نقش مهمی که منطقه در حمایت از پیشرفت افغانستان به جانب ثبات و شکوفایی دارد، تاکید کردند. در این زمینه، رئیس جمهور اوباما از تلاشهای افغانستان برای تحکیم همکاری های منطقوی به هدف تامین یک منطقۀ امن، عاری از افراطیت و بنیادگرایی و یک منطقهء دارای همگرائی بیشتر اقتصادی حمایت خود را اعلام کرد. هردو رهبر  از نقش متبارز افغانستان به عنوان نقطه مرکزی برای تجارت و فعالیت های اقتصادی در "قلب آسیا" حمایت کردند. هردو رئیس جمهور همچنان تصریح نمودند که اهداف همکاری امریکا-افغانستان کاملاً با دیدگاه افغانستان برای تقویت روابط نیرومند و سازنده با همسایه ها و همکاران منطقوی آن همنوا می باشد.
موافقتنامه دوجانبۀ امنیتی
با گسترش بیشتر همکاری ها و مشارکت میان افغانستان و امریکا، ایالات متحده و افغانستان خواهان تحکیم همکاری ها با حمایت کمیسیون دوجانبۀ افغانستان و ایالات متحده در جریان سال 1393 و فراتر از آن میباشند. رئیس جمهور کرزی و رئیس جمهور اوباما تعهد کردند که موافقتنامه دوجانبۀ امنیتی را هرچه زودتر به اتمام برسانند و یکبار دیگر تاکید کردند که این موافقتنامه به نفع هردو کشور است. هردو رهبر در مورد امکان حضور امریکا بعد از سال 2014 بحث و گفتگو کردند، حضوری که متداوم بوده، باعث حمایت یک نیروی موثر و توانمند افغان شده و بر بقایای القاعده و وابسته گان آن فشارهای متداوم را نگهدارد. ماهیت و چگونگی هر گونه حضور ممکنۀ امریکا بعد از 2014، مصئونیت حقوقی برای نیروهای امریکایی و همکاریهای امنیتی میان دو کشور در موافقتنامه دوجانبه امنیتی مشخص خواهند شد. ایالات متحده مجدداً تاکید کرد که خواهان پایگاه های دایمی در افغانستان نمی باشد.
نتیجه گیری
رئیس جمهور اوباما یکبار دیگر تصریح کرد که ایالات متحده به حاکمیت ملی افغانستان احترام گذاشته و اظهار داشت که با اینکه افغانستان مسئولیت کامل امورات امنیتی و انکشافی خود را عهده دار میگردد، ایالات متحده امریکا برای حمایت از مردم افغانستان همچنان متعهد باقی می ماند. هـردو رئیس جمهـور از قربانی های افغانسـتان، ایالات متحده، و متحدین بین المللی در تلاش برای تامین آیندۀ با ثبات، مرفه، صلح آمیز، دارای حاکمیت و دموکراتیک برای افغانستان و امنیت جامعۀ بین المللی قدر دانی کردند. افغانستان و ایالات متحده عزم کردند تا یکجا برای تحقق همکاری و مشارکت پایدار میان دو کشور باهم کار نمایند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا