جهان

انتخابات پارلمانی مصر آغاز گردید

انتخابات پارلمانی مصر با وجود اعتراضات گسترده مردم امروز آغاز گردید.

به گزارش آژانس اطلاعاتی باختر به نقل از خبرگزاری نیل، این نخستین انتخابات آزاد بعد از آغاز بهار جهان عرب و سقوط رژیم حسنی مبارک در مصر میباشد. انتخابات پارلمان برای دو روز دوام خواهد کرد.

انتخابات پارلمانی در حال صورت میگرد که هزاران نفر در شهرهای مختلف مصر به مظاهرات خویش ادامه داده و خواهان تحویل دهی قدرت از شورای عالی نظامی به حکومت موقت ملکی اند.

همچنان آنان خواهان برطرفی کمال خبزوری از پست نخست وزیری شده اند.

 کمال جزوری در زمان حسنی مبارک برای یک دوره نخست وزیر بود اکنون او از طرف فیلد مارشال طنطاوی رییس شورای عالی نظامی مصر موظف گردیده است تا حکومت جدید را تشکیل دهد.

در این مرحله انتخابات 3809 کاندید برای 168 کرسی از  36 حزب با هم رقابت دارند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published.

دکمه بازگشت به بالا