صحت

بیست وچهار دختر بدخشی درمکتب نرسنگ راه یافتند

فیض آباد/ باختر/ 4/ جوزا
بیست وچهار تن ازدختران جوان ازسیزده ولسوالی ولایت بدخشان بعداز سپری نمودند امتحان سویه درمکتب نرسنگ جامعه راه یافتند.
داکتر عبدالمومن جلالی مسوول دفتر مواظبت از خانواده های افغان به خبرنگار آژانس باختر گفت، اداره کف ودفتر باران درهماهنگی با ریاست صحت عامه بدحشان برنامه توانمند سازی زنان بدخشان را به منظور پائین آوردن مرگ و میر مادران و نوزادان و عرضه خدمات صحی اساسی درسیزده ولسوالی رویدست گرفته اند و به منظور تطبیق این برنامه ازچهل تن ازدختران جوان واجد شرایط امتحان سویه اخذ شد که بیست وچهار تن شان موفق گردیدند تا درمکتب نرسنگ جامعه راه بیابند.
جلالی افزود : دراین مکتب بمدت دوسال این دختران توسط استادان مجرب آموزش میبینند و بعداز ختم آموزش اینها مکلف هستند طبق تعهد از قبل داده شده بمدت پنجسال درولسوالی های شان بحیث پرستار زنانه در عرضه خدمات صحی اساسی درکلینیک های مربوط برای زنان و اطفال ایفای وظیفه نمایند .
منبع علاوه کرد : تمویل کننده این پروگرام بانک جهانی میباشد

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا