جهان

تهدید مسکو به بستن مسیرناتو

روسیه تهدید کرده که اگرناتو همچنان نگرانی های مسکو در  باره تلاش های تحت رهبری امریکابرای استقرار سپر دفاعی راکتی در اورپا را نادیده بگیرد، مسیر انتقال تجهیزات مورد  نیاز ناتو به افغانستان را مسدود خواهدکرد.
در یک گزارشی که دیروز در نشریه وال ستریت ژورنال به نشر رسیده گفته شده که دیمتری راگوزین سفیرروسیه در ناتو هشدار داده است که اگر ناتو به مخالفت های روسیه  در این زمینه بی اعتنایی کند، مسکو در همکاری اش با متحدین نظامی غرب در افغانستان تجدید نظر خواهد کرد.
قبل ازاین به روز پنج شنبه دیمتری مدویدیف رئیس جمهور روسیه هشدارداده بود که اگر نگرانی های کشورش مدنظرگرفته نشود، اقدامات واضیح و روشن روی دست خواهدگرفت.
مدویدیف همچنان هشدارداد که کشورش استقرار سلاحهای اتمی در سرحد اروپا را در پاسخ به این حرکت یعنی سپر دفاعی امریکا نموده است.
روسیه تهدید کرده است که خطوط تدارکاتی ناتو به افغانستان همزمان با اقدامات مشابه که پاکستان به روز شنبه در عکس العمل به حملات هوایی اخیر ناتوبه یک پوسته تلاشی نظامی  پاکستانی انجام داد  و درآن بیست  و چهار عسکر کشته شدند، انجام خواهدداد.
تهدید روسیه  در رابطه با مسدود کردن مسیر انتقال تدارکات مورد نیازنیروهای ناتو در افغانستان باتدابیر مشابهی از سوی پاکستان همزمان شده است.
 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published.

دکمه بازگشت به بالا