جامعه

داکترکمال سادات : جوانان پرتلاش جامعه را متحرک می سازند

کابل باختر/ 15/ جدی
داکترکمال سادات ، معین امور جوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ امروز دردیدار با شماری ازجوانان نهادهای مدنی گفت : جوانان پرتلاش جامعه را متحرک می سازند.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر ، دراین دیدار که به هدف بررسی فرصت های کاریابی برای جوانان برگزار شد ، معین امور جوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ ، جوانان را نیروی متحرک جامعه توصیف کرد و گفت که جوانان میتوانند بیشتر به عرصه هایی فکر کنندکه با عث رشد اقتصادی جامعه  میشود.
به باور وی ایجاد فابریکه های تولیدی کوچک ، کاردربخش های معادن وزراعت اسباب رشد اقتصادی جامعه را میسر میسازد.
او به کار درنهادهای غیر دولتی نیز اشاره کرد و گفت که جوانان میتوانند در نهادهای غیر دولتی نیز شامل شوند.
سپس فضل الدین به نمایندگی از دیگران صحبت کرد و گفت که جوانان درشرایط موجود باید با برنامه عمل کنند.ختم/ نالان .

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا