جهان

درکنفرانس دوم بن تعهدات جدید درازمدت به افغانستان سپرده خواهد شد

مایکل شتا ینر، نماینده خاص آلمان برای افغانستان و پاکستان می گوید ، جامعه بین المللی در کنفرانس بن در مورد افغانستان در رابطه با کمک های درازمدت به این کشور تعهدات جدید را خواهند سپرد.

نماینده خاص آلمان در امور افغانستان و پاکستان کنفرانس بن را برای افغانستان یک کنفرانس مهم و پراهمیت خوانده گفت ، دراین کنفرانس جامعه بین المللی یکبار دیگر تعهدات خود را در قبال افغانستان از سرتازه می سازد.

موصوف علاوه نمود که این بار رهبری کنفرانس بن بدوش حکومت افغانستان خواهد بود و آلمان صرف این کنفرانس را میزبانی میکند.

وی گفت : این بزرگترین کنفرانس درمورد افغانستان خواهد بود که در شهر بن آلمان برگزار میگردد . ما توقع داریم که دراین کنفرانس یک هزار و یکصد نماینده اشتراک کند و کنفرانس را که بتاریخ چهاردهم ماه قوس دایر می گردد ، انگلا میرکل ، صدراعظم آلمان و حامدکرزی رییس جمهور افغانستان ، افتتاح خواهند کرد.

مایکل شتاینر درادامه صبحتش گفت : این بار اهمیت کنفرانس دراین است که افغانستان درآن در مورد آینده خودیک طرح و پلانی را به جامعه بین المللی ارایه می کند و جامعه بین المللی هم در تطبیق این پلان به نوبه خود تعهدات دراز مدت را تازه می سازند.

موصوف بیان داشت ، ما درکنفرانس بن شراکت دراز مدت جامعه بین المللی را با افغانستان تا سال 2014 م و بعدازآن ، ایجاد میکنیم ما برای این شراکت دراز مدت سعی و تلاش های جدی را به خرچ می دهیم و به این باور هستیم که این شراکت دربن جنبه عملی را به خود گیرد.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published.

دکمه بازگشت به بالا