سیاست

رییس جمهور غنی و وزیر خارجۀ آلمان، از طریق تیلفون صحبت کردند

کابل/12حمل /باختر
محمد اشرف غنی  رییس جمهوری اسلامی افغانستان و هایکو ماس وزیر امور خارجۀ آلمان دیروز از طریق تیلفون صحبت کردند.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، این مکالمۀ تیلفونی، ابتدا وزیر امور خارجۀ آلمان، مراتب تبریکی خود را به  رییس جمهوری به خاطر انتخاب مجدد شان بحیث  رییس جمهوری اسلامی افغانستان، ابراز کرد.
هر دو جانب در مورد اقدامات شان در افغانستان و آلمان در راستای مبارزه با ویروس کرونا صحبت کردند و  رییس جمهوری از تلفات ناشی از ویروس کرونا در آلمان تاثرات خود را ابراز کرد.
در این صحبت تیلفونی، وزیر خارجۀ آلمان آمادگی کشورش را به خاطر کمک به افغانستان در زمینۀ مبارزه با ویروس کرونا، ابراز کرد.
همچنان هر دو جانب در خصوص موضوعات سیاسی افغانستان و پروسۀ صلح صحبت کردند و وزیر خارجه آلمان گفت :ما از اعلام هیئت همه شمول مذاکره کنندۀ صلح حکومت افغانستان استقبال می کنیم و همکاری های همه جانبه خویش را در روند صلح ادامه می دهیم. احمدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا