امنیت

شانزده طالب مسلح به برنامه صلح پیوستند

شبرغان 2 جوزا باختر
شانزده طالب مسلح درولایت جوزجان دست از ادامه  جنگ و ویرانگری کشیدند و زنده گی عادی اختیار کردند.
این طالبان پیش ازاین در بخش هایی از ساحات مرغاب و منگوتی مشغول فعالیت های تروریستی بودند.
یک مسوول امنیتی جوزجان به آژانس باخترگفت که این شانزده طالب مسلح هنگام پیوستن جنگ افزارهای شان را به آنان سپرده اند.
اوابرازامید واری کرد که با برگشت طالبان به زند گی عادی ، امنیت جوزجان بهتر شود.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا