جامعه

صندوق های حاوی رای دایکندی به زودی به مر کز انتقال میشود

دایکندی 2 عقرب باختر
روند  جمع آوری  صندوق های رای  شهروندان دایکندی به پایان رسید.
احمد رسولی  رئیس کمیسیون انتخابات ولسی جرگه به خبرنگار آژ انس باختر گفت که حضور مردم در روند انتخابات ولسی جرگه در آن ولایت گسترده و چشم گیر بود مردم  در دو صدوهفتاد وچهار مر کز رایدهی رای دادند اما درسه ولسوالی های آن ولایت  به خاطر مشکلات امنیتی مراکز رای دهی  باز نشد.
رسولی افزود که یکصدوسی وپنج هزار شهروند دایکندی   با شوق و علاقه شان رای خود را برای نامزد های مورد نظر شان به صندوق ها ریختند  .
رسولی افزود،  صندوق های رایدهی از تمام ولسوالی ها جمع آوری گر دیده است و به زودی به مرکز  انتقال می شود. شکریه

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published.

دکمه بازگشت به بالا