سیاست

طالبان : درامورسیاسی کشورهای آسیای میانه مداخله نمی کنیم

آگاهان : طالبان یک پروژه فرامنطقه  ای است که همه میدانند
کابل باختر/ 29/ سرطان
آگاهان سیاسی افغان این گفته های گروه طالبان که آنها با مسایل داخلی کشورهای آسیای میانه سروکارندارند فقط یک ترفند و بازی سیاسی میدانند درحالیکه طالبان برای بازی های بزرگ منطقه ایجاد شده اند.
گزارشگر آژانس باختر مینگارد ، اخیراً گروه طالبان درویب سایت خبری شان گفته اندکه آنها با مسایل داخلی کشور های همسایه بخصوص مسایل داخلی کشور های آسیای میانه سروکار ندارند.
آنها تاکید کرده اند که گویا سیاست خارجی امارت اسلامی آنها براساس عدم دخالت درامورطرفین استوار است، طالبان تاکید داشته اند گویا آنها سیاست عدم مداخله را تعقیب میکنند و باکشورهای همسایه درفضای تفاهم بسرخواهند برد.
مگر آگاهان سیاسی افغان و کشورهای آسیای میانه این گفته های طالبان را یک ترفند و یک بازی سیاسی میدانند و تاکید دارند که هدف اصلی واساسی طالبان تحقق برنامه های استخبارات پاکستان، شماری ازکشورهای حوزه خلیج و حتا قدرت های بزرگ کشورهای غربی است ، زیرا طالبان پیش ازآنکه یک جریان سیاسی و یا مذهبی برای افغانستان باشند یک پروژه استخباراتی اند که اهداف معین دربرابر آنان قراردارد، بی ثباتی کشورهای آسیای مرکزی و حمله بر منافع روسیه و چین جز برنامه  های است که طالبان مامور به انجام آن اند.
این آگاهان میگویند که جا دادن گروه های تروریستی و احزاب افراطی مذهبی درگروه طالبان که فعالیت آنان درکشورهای آسیای میانه ممنوع است نمایانگر آن است که طالبان برنامه رخنه به این کشورها را نیز دارند.
وقایع سال پار درکندز درشمال افغانستان که مرزطولانی با تاجکستان دارد مبین این است که طالبان فراتر از افغانستان فکر میکنند زیرا آن قوماندانان طالب که برشهر کندز تسلط موقت داشتند رویایی رسیدن به آسیای میانه ، روسیه وچیچین را کتمان نکردند و آن را صریحاً بیان داشتند.
درکنار این مسایل امروز صدها شهروند کشورهای آسیای میانه و روسیه درپاکستان حضور دارند و آموزش های نظامی را فرامیگیرند . پس آنها برای جنگیدن باکی آماده میشوند، جواب روشن است آنها درد سربرای کشورهای خود خواهند شد مساله که به صورت جدی از سوی کشورهای آسیای میانه وروسیه تعقیب میشود.
آگاهان سیاسی میگویند: پس این مساله را نمیتوان نادیده گرفت و اغوا شد که طالبان تنها به قدرت رسیدن خود درافغانستان فکر میکنند شاید افراد رده پائین این گروه که سواد دینی ، سواد معاصر و دانش سیاسی ندارند به همین مساله پیچیده باشند، درحالیکه ردۀ بالایی و رهبری طالبان و قوماندانان اول این گروه که روابط نزدیک با استخبارات پاکستان و از طریق آنها با استخبارات شماری ازکشورهای حوزه خلیج دارند خوب میدانند که مامور انجام کدام وظایف اند آنها درماموریت شان درآسیای میانه و فراتر از آن بی خبر نیستند پس طالبان با حاشیه روی سیاسی که گویا بامسایل سیاسی کشورهای همسایه سروکار ندارند میتواند یک حرف کاذب باشد درحالیکه حقایق برای روسیه و کشورهای آسیای میانه روشن است و طالبان ازسوی این کشورها بیشتر شناخته شده اند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا