سیاست

مردم : بیست وهشت اسد از پرافتخارترین روزها درتاریخ کشوراست

کابل باختر/ 28/ اسد

بیست وهشت اسد مصادف است با نودوسومین سالگرد استرداد استقلال افغانستان از بریتانیای وقت .

 برخی از شهروندان بیست و هشت اسد را از پرافتخار ترین روزها درتاریخ کشور میدانند و استقلال افغانستان را مرهون جان فشانی ها و رشادت های مجاهدان افغان و رهبری خلاقانه شاه امان الله خان غازی و دوستان و همکاران وی می پندارند.

معلم عبدالمالک به خبرنگار آژانس باختر گفت:" شاه امان الله خان غازی با اعلان استقلال افغانستان، آزادی را به مردم ما به ارمغان آورد و تاریخ کشور و نسل های آینده این سرزمین کارنامه های آن شاه غازی را به خاطر خواهند داشت و چنانچه که تا امروز مردم افغانستان از شاه امان الله خان غازی به افتخار یاد مینمایند ، همچنان مایه افتخار مردم ما باقی خواهد ماند.

نرگس معارج مدیر لیسه سردار محمد داوود خان به این نظر است که شاه امان الله خان غازی برای نسل های کشور یک مکتب است از او باید آزادیخواهی و استقلال طلبی را آموخت و نیز یک مفکوره مترقی داشت و برای ایجاد دموکراسی پیشرفت و ترقی عرصه های کشور اقدام کرد و باورداشت که ملت افغان استعداد آن را دارند تا کشور را به سوی ترقی ، سعادت همپا با سایر کشورهای غربی و اروپایی سوق دهند.

حاجی محمد که مرد سالخورده یی است و چیزهایی را از تخت نشینی شاه امان الله به گفته خودش بیاد دارد، به خبرنگارآژانس باختر گفت: درآن زمان امیدهای خوبی برای مردم پیدا شد ، کشور به سرعت به سوی ترقی سوق گردید به تعلیم و تحصیل توجه شد ، خط آهن در آنزمان به افغانستان آورده شد ، زمینه برای تحصیل فرزندان افغان درخارج مهیا گردید و کارهای زیادی درکشور صورت گرفت.

این مرد، شاه امان الله را شخصیت دلسوزو آزادیخواه خواند.

اوگفت اگر شاه امان مجال بیشتر میداشت شاید امروز کشورما مترقی و عاری ازجنگ و دهشت میبود

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا