گزارش ها

مردم در پی تغییر اند

کابل باختر/ 29/ میزان
علی رغم برخی از مشکلات حضور گسترده مردم درانتخابات می رساند که مردم به مردم سالاری و نهادینه سازی ارزش های دموکراسی علاقمند اند.
گزارشگر آژانس باختر مینگارد : بدون تردید باید اذعان کرد که مردم افغانستان تلاش میکنند با قبول برخی از مشکلات روند مردم سالاری را در کشور تقویت بخشند و به آنچه که آزادی های فردی و اجتماعی را تهدید میکند نه بگویند.
اشتراک گسترده مردم درمراکز ومحلات رایدهی مبین این حقیقت است که مردم نمی خواهند دگر تنها تماشا گر باشند ، خود میخواهند سرنوشت خود را رقم زنند و با انتخاب نمایندگان شایسته با رای فردی درتصمیم گیری های جمعی اراده خود را به نمایش گذارند.
انتخاب یک اصل از دموکراسی ،مردم بااشتراک دراین روند ملی ازطریق گزینش نمایندگان مورد نظر رابطه خود را با هرم قدرت تامین نمایند.
یعنی انتخاب خوب میتواند خانه ملت را به مثمل اراده ملت مبدل سازد.
با این پیش درآمد مؤجزمیتوان گفت که مردم تغییر میخواهند ، نمیخواهند دگر تنها نظاره گر کرسی خالی مجلس نمایندگان باشند .
مردم نمیخواهند به کسانی رای دهند که خانه ای را مکان برای وجاهت بداند آن ها میخواهند نماینده های دقیق و درست ازاین خانه داشته باشندو رای دهندگان درهر تصمیم مطمح نظر باشند .
بناً به سادگی میتوان گفت که مردم در پی تغییر اند.
ختم/ نالان

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published.

دکمه بازگشت به بالا