سیاست

مشرانوجرگه جرگه جلسه کرد

کابل/ ۱۴ عقرب / باختر
درجلسه امروز مشرانوجرگه به ریاست فضلهادی مسلم ‌یار، مسایل مهم کشورازجمله احصارکشی پاکستان درامتداد خط فرضی دیورند ومسدود شدن خدمات قنسولی سفارت پاکستان درکابل به بحث گرفته شد.
به اساس معلومات  دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه به آژانس باختر ٬     سناتوران گفتند که حصارکشی وساخت وسازتأسیسات پاکستان درامتداد خط فرضی دیورند به شدت ادامه دارد  وحتی دربرخی نقاط جانب پاکستان ده‌ها کیلومتربه این سوی خط پیش آمده است که باید این مساله مهم جهت اتخاذ تدابیر با رییس جمهوری شریک کرده شود.
سناتوران مسدود شدن خدمات قنسولی سفارت پاکستان را درکابل خلاف حسن همجواری واصول دیپلماتیک دانستند وتاکید کردند که وزارت امورخارجه این موضوع را ازمجاری دیپلماتیک پیگیری کند تا صدورویزه برای متقاضیان ازسرگرفته شود. 
  همچنان سناتوران مراتب شدید اعتراض ونگرانی شان را درپیوند به احضار ورفتار نادرست نظامیان «آی‌اس‌آی» با عاطف مشعل سفیرافغانستان دراسلام‌آباد ابرازکردند و عمل شان را خلاف موازین وعرف دیپلماتیک دانستند و گفتند پاکستان باید رفتارهای خود را درمطابقت با کنوانسیون‌های بین‌المللی وعرف‌های پذیرفته شده دیپلماتیکی عیارکندد وتاکید برین داشتند که وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی افغانستان به این موضوع نیز رسید گی کند.
    درجلسه قراربود سرپرست وزارت‌های مالیه، صنعت وتجارت و دافغانستان بانک درموردعلل سقوط جایگاه افغانستان دربانک جهانی از رده 167 به رده 174 وکاهش ارزش پول افغانی وسایرمسایل ذیربط پاسخ ارائه دهند؛ اما به نسبت نبود سرپرستان وزارت‌های مذکور درداخل کشور این موضوع به نشست بعدی واگذارشد.
      همین‌گونه درجلسه شماری ازسناتوران ازتلویزیون طلوع بخاطرنشرخبری درمورد ده درصد مالیه ازکریدت کارت‌ها انتقاد کردند و گفتند به تازگی این تلویزیون خبردروغین را نشرکرده است  که گویا حین تصویب ده درصد مالیه ازکریدت کارت‌ها، سناتوران خواهان گرفتن یک – یک پروژه ازوزارت مالیه گردیده اند وطلوع باید حقانیت این خبرش را ثابت سازد و یا به نسبت نشراین گزارش کذب، ازمجلس سنا معذرت بخواهد.
   اعضای مجلس ازوزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی جداً انتقاد کردند که درمدت چند سال نتوانسته است سیستم ریال تایم را به خاطرنظارت ازکمپنی‌های مخابراتی خصوصی نصب کند که باید هرچه زودتر این سیستم مثل شرکت مخابراتی سلام، برسایرشرکت‌های مخابراتی نیزتطبیق شود.
    افزایش تهدید های  امنیتی درولسوالی نسی بدخشان وتاکید بررفع این تهدیداتی دراین ولسوالی وسایرولسوالی‌های دروازها، جان باختن حدود ده تن اعضای یک فامیل درولایت بغلان ازاثرماین کار گذاری شده گروه طالبان، افزایش جرایم جنایی به شمول سرقت‌های منازل و وسایط درشهرکابل، محاصره حدود سه صد سرباز درمنطقه پشت کوه ولایت فراه، انتقاد ازتبصره‌های بی‌مورد برخی اعضای ولسی جرگه، تاکید بربررسی اضافه مصرفی بالاتر ازیک میلیارد افغانی ازکود91 وبرخی مسایل دیگر از مسایلی بود که در مباحث امروزمطرح شد.
    درختم مباحث آزاد، فضل‌هادی مسلم‌یاررییس مجلس گفت: مشرانوجرگه هیچ‌گاهی خط فرضی دیورند را به رسمیت نخواهد شناخت و درمورد آن ملت باید تصمیم بگیرد نه سیاسیون وباورمندم که خط مشی حکومت افغانستان نیزاین چنینی می‌باشد.
   رییس مجلس ضمن این به کمیسیون اموربین المللی وظیفه سپرد تا درمورد چگونگی توقف روند صدورویزای پاکستان مسوولان وزارت امورخارجه را فرا بخواند ونیزعملکرد سازمان استخباراتی پاکستان را مبنی براحضارسفیرافغانستان دراسلام آباد را شدیداً نکوهش و آن را خلاف عرف دیپلماتیک دانست وافزود هيچ دستگاه استخباراتی حق ندارد تا دیپلماتان را فرا بخواند و این عمل، نشان‌دهنده اوج بی حیایی و خودکامه گی پاکستان را نشان می‌دهد.
     مسلم‌یارشهامت وایستادگی نیروهای قهرمان امنیتی ودفاعی کشور را دربرابر تروریستان وحشی ودربرابرحملات توپخانۀ پاکستان ستود وازآنان به عنوان حافظ استقلال یاد کرد و ازبرخی سیاسیون که اخیراً علیه نیروهای امنیتی اتهام بی‌مورد بسته اند، انتقاد شدید کرد و گفت نباید خواست های شخصی باعث گردد تا فداکاری‌های منسوبین دلیر ازنظرانداخته شود ونیزازسیاسیون خواست تا با درک وضعیت کنونی ودسایس جاری علیه این مرز وبوم، متحدانه عمل کنند.
   رییس مجلس سنا علاوه کرد: تصامیم این مجلس استوار به منافع ملی بوده وهرتصمیم که اتخاذ می‌شود مطابق به قوانین نافذه درحضورداشت رسانه‌ها صورت می‌گیرد و موضوع تاییدی ده درصد محصول ازکریدت‌کارت‌ها نیزبه همین معمول و شعوری برای رفتن به سوی خود کفایی اقتصادی کشورصورت گرفته است وهرگونه امتیازگیری اعضای مجلس را از وزارت مالیه رد کرد و گفت زمانی‌که فرمان تقنینی درمورد جمع آوری محصول خدمات مخابراتی تأیید می‌شد، موقف مجلس سنا این بود که عواید آن طورشفاف جمع آوری وبه عواید دولت انتقال شود که ما هنوزهم ازاین موقف حمایت می‌کنیم.
  مسلم‌یار هیئتی را ازسوی این مجلس گماشت تا درمورد گزارش که اخیراً ازسوی تلویزیون طلوع از کنفرانس مطبوعاتی کمیسیون سمع شکایات به نشررسیده است، بررسی نماید تا حقایق برملا وبامردم شریک ساخته شود.
    طبق یک خبردیگرشماری ازدانش آموزان مکتب خصوصی ماندگاردرچوکات برنامه‌های آموزشی ومشاهداتی ریاست اطلاعات وارتباط عامه دارالانشای مشرانوجرگه، ازجریان جلسه عمومی وسایربخش‌های شورای ملی بازدید به عمل آوردند وازسوی مولوی غلام محی الدین منصف رییس کمیسیون امورتقنینی، عدلی وقضایی پیرامون مسایل پارلمانی به آنان معلومات ارائه شد. نالان

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا