تبصره و مرور بر مطبوعات

همکاری همه جانبۀ مردم در جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا نیاز است

کابل/ 12 حمل / باختر
ویروس کرونا با گذشت هر روز  هم  در جهان و هم در افغانستان ابعاد گسترده کسب می  کند. طبق آخرین ارقام وزارت صحت عامۀ افغانستان، تا امروز شمار مبتلایان به ویروس کرونا به 174 نفر رسیده است. هم شمار مبتلایان به ویروس کرونا افزایش می یابد و هم جغرافیۀ ویروس کرونا گسترش می یابد.
آن چه در این میان بسیارتشویش برانگیز است، وارد شدن ویروس کرونا به یک مرحلۀ جدید و خیلی خطرناک است. اگر تا چند روز قبل، مبتلایان به ویروس کرونا را افراد بازگشته از ایران تشکیل می دادند، امروز معاینات آنانی نیز مثبت ثابت می شود  که گذشتۀ سفر به  ایران و کشور های دیگر ندارند و این به آن معناست که بیماری کووید – 19 در افغانستان نیز به گردش آمده است و این زنگ خطر است هم برای حکومت و هم برای مردم.
با توجه به این واقعیت که بیماری کووید – 19 تا کنون تداوی ندارد و همچنان به خاطر وقایۀ آن واکسینی ساخته نشده است، یگانه راه موثرمبارزه بر ضد این ویروس، جلوگیری از گسترش آن است و این امر زمانی ممکن است که مردم پیام های سازمان صحی جهان و همچنان وزارت صحت عامۀ افغانستان را به گونۀ کامل و جدی رعایت کنند.
مفسر آژانس باختر به نقش همکاری مردم در مبارزه بر ضد کووید – 19 پرداخته است و می نگارد:
متاسفانه بعضی ها چنین می پندارند که مبارزه بر ضد ویروس کرونا وظیفۀ حکومت است و آنان در این راستا هیچ گونه مسوولیت ندارند. چنین برداشت و تفکر از آغاز تا پایان نادرست و بی بنیاد است. می پذیریم که مبارزه برضد ویروس کرونا وظیفۀ اساسی حکومت است و ادارات مسوول باید از همۀ امکانات و وسایل به خاطر جلوگیری از شیوع این بیماری استفاده کنند، اما اگر همکاری فعال و همه جانبۀ مردم نباشد، حکومت به تنهایی کاری انجام داده نمی تواند.
اگر وضع شدن قرنطین در کابل و تعدادی از شهرهای دیگر کشور را در نظر بگیریم، این مردم اند که باید شرایط قرنطین را رعایت کنند. ناممکن است که حکومت در دهن دروازۀ هر خانه عسکری ایستاد کند و برایش وظیفه دهد که اجازه ندهد کسی از این خانه بیرون رود.  این امکان ندارد. هم در کابل و هم در شهرهای دیگر برای مردم گفته شده است که از خانه های خویش بیرون نشوند، در تجمعات اشتراک نکنند، از دست دادن و بغل  کشی پرهیز کنند و به مهمانی ها نروند. همچنان به مردم گفته شده است که دست های شان را با صابون وآب هر چند ساعت بعد پاک بشویند و دیگر سفارش های صحی را رعایت کنند.
این وظیفۀ مردم است که باید دستورهای صحی را رعایت کنند و زندگی خود، خانواده و نزدیکان خود و همچنان  هموطنان خود را ارزش دهند و آن را در معرض خطر قرار ندهند. این شاید حرف تکراری باشد اما بسیار ضروری است که گفته شود که کرونا با ما شوخی و بازی نمی کند، بل زندگی ما را تهدید می کند و این مسوولیت ملی، اخلاقی و دینی همۀ ماست که برضد این تهدید فراگیر و خیلی خطرناک آگاهانه مبارزه کنیم. همکاری فعال، همه جانبه و آگاهانۀ مردم در مبارزه بر ضد ویروس کرونا نیاز است.ن. ش.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا