امنیت

کشته شدن نه هراس افگن پاکستانی درکنر

شهراسعد آباد/ ۱۸ قوس/ باختر
نه هراس افگن افغان وپاکستانی در یک حمله هوایی درشرق کشور کشته شدند.
این هراس افگنان شب گذشته درولسوالی سوکی کنر درمخفیگاه شان آماج قرارگرفتند.
یک قومندان ارشد اردوی ملی درشرق کشوربه آژانس باخترگفت که این هراس افگنان برای شکل دهی یک رشته حمله های هراس افگنانه در کنرتلاش داشتند که آماج قرارگرفتند.
اوگفت دراین حمله نه هراس افگن افغان وپاکستانی کشته شدند.
دراین حمله مخفیگاه هراس افگنان با همه سازو برگ های جنگی اش با خاک یک سان شد.
یک خبردیگر حاکیست که پولیس بامداد امروز شش ماین را ازراه های پررفت و آمد کنر کشف و خنثی کرد.
درپیوند به این ماین گذاری ها کسی بازداشت نشده است.ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا