سیاست

کمیسیون انتخابات گزارش پیشرفت کار خود را به حامد کرزی تقدیم کرد

كابل اول اسد باختر

کمیسیون مستقل انتخابات گزارش پیشرفت کار خود را به حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان تقدیم کرد.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتي رياست جمهوري به آژانس باختر،در جلسه ایکه قبل از ظهرامروز در ارګ دائر شد، رئیس و اعضای کمیسیون مستقل انتخابات و رئیس دارالانشای این کمیسیون گزارش پیشرفت کارهای خود و آمادگی های کمیسیون در رابطه با انتخابات سال ۱۳۹۳ را به رئیس جمهور کشور تقدیم کردند.

کمیسیون در رابطه با آمادگی ها برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده اطمینان داد. اعضای کمیسیون همچنان ابراز آمادګی نموده و خاطرنشان ساختند که در صورتیکه اعضای جدید برای کمیسیون توسط کمیته گزینش تعیین شوند، آنها بحیث اعضای یک ارگان مسؤول دولتی با کمال خوشی با آنها همکاری خواهند کرد.

رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات تصریح نمود که تا امروز به ۳۲۵ ولسوالی انتقالات اسباب و وسائل مربوط برای ثبت نام رای دهندگان انجام یافته است.

در اخیر اعضا و رئیس کمیسیون تشویش خود را از ناحیه مداخلات و طرز دید خارجیها در رابطه با نهادهای دولتی منجمله کمیسیون مستقل انتخابات بیان کردند.

آنها گفتند که خارجیها سعی دارند تا در نهادها با افراد و منحیث افراد معامله نمایند نه اینکه ادارات و نهادهای دولتی را منحیث ادارات و نهادهای دایمی محترم بشمارند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا