فرهنگ

کمیسیون برگزاری سیمینار کنر در گذر گاه تاریخ جلسه کرد

دومین جلسه کمیسیون برگزاری سیمینار علمی- تحقیقی  کنردرگذرگاه تاریخ  امروز بریاست پوهنمل غلام نبی فراهی معین وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار شد.

به گزارش خبر نگارآ ژانس اطلاعاتی باختر،درین جلسه اشتراک کننده گان پیرامون انتخاب مقالاتی که در سیمینارکنر در گذرگاه تاریخ خوانده  میشود بحث کرده تصامیمی را در بارۀ برخی از مسایل در رابطه به سیمینار اتخاذ نمودند.

درین جلسه پوهنمل فراهی به اشتراک کننده گان گفت، این  اولین باراست که چنین سیمیناری به خاطر معرفی ولایت کنرها راه اندازی میگردد.

بناً سعی گردد که ولایت کنردر ابعاد مختلف بررسی گردد شخصیت های علمی  و فرهنگی آن به معرفی گرفته شود.

این سیمیناربه سلسله سیمینار های  برگزار میگردد که از جانب وزارت اطلاعات و فرهنگ به خاطر معرفی برخی از مناطق ، رجال وشخصیتهای فرهنگی  راه اندازی شده است .

این  سیمینار در اواخر سالجاری در ولایت کنر برگزار میگردد.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published.

دکمه بازگشت به بالا