گزارش ها

آگاهان سیاسی افغان و تاکید به حفظ موضع گیری فعلی دربرابر پاکستان

کابل باختر/ 23/ سرطان
آگاهان سیاسی افغان وشماری از نمایندگان مجلس ازرییس جمهور غنی و پالیسی سازان سیاست خارجی کشور میخواهند که موضع فعلی دربرابر پاکستان حفظ گردد و غرض افشای توطیه های آنکشور علیه افغانستان یک دیپلوماسی فعال سیاسی آغاز گردد.
به گزارش آژانس باختر، آگاهان سیاسی و نمایندگان مجلس درحالی چنین یک فراخوان رامطرح میکنندکه رییس جمهور غنی درنشست سران ناتو در وارسای پولند صریحاً گفت که همه کشورهای منطقه به جزیک کشور برحل سیاسی قضیه افغانستان تاکید دارند و همه کشورهای منطقه جز ازیک کشور وجهان اسلام درحال اجماع روی افغانستان اند.
رییس جمهور صریحاً برای کشورهای حامی تروریستان گفت که تروریستان را به آغوش نگیرند ورنه نفرت جهانی علیه آنان ازدیادخواهد یافت.
به باور آگاهان سیاسی افغان، گفته های رییس جمهور غنی درنشست وارسا جذابیت و اثر گذاری خود را داشت اکنون نیات وبرنامه های اغراض آمیز وکین توزانه پاکستان درقبال افغانستان وفراتر از آن دربرابر منطقه افشا شده است.
اکنون پاکستان به عنوان کشورشناخته میشودکه عامل بسا از فتنه ها درسطح افغانستان ومنطقه شناخته می شود، پاکستان درحمایت از افراط گرایان مذهبی قرار دارد ، تروریزم را افزار ساخته و سازمان های استخباراتی آن از انجام وظایف اصلی شان حاشیه رفته و شکل شرکت های امنیتی راگرفته اند که برای کشورهای دیگر کار میکنند و پول دریافت می نمایند.
پاکستان مکان امن برای تروریستان بین المللی است و کشته شدن اسامه رهبر القاعده درپاکستان ، قتل ملا اختر محمد  منصور رهبر طالبان درپاکستان ، مرگ مرموز ملا عمر درپاکستان ،موجودیت رهبران طالبان درپاکستان نمونه یی از حمایت آنکشور از تروریزم است که میتوان به آن تروریزم دولتی نام داد.
به گفته این آگاهان، افغانستان دربرنامه های سیاسی خود درسطح منطقه موفق بوده است و توانسته وضعیت جاری درمنطقه وپیامد های بعدی آن را به خوبی بیان کند .
کنفرانس وارسا یک موفقیت دیپلوماتیک برای افغاستان است وچهره پاکستانی و برنامه های اغراض آمیز اکنون افشا شده است و همین واقعیت است که پاکستان را به واکنش واداشته است .
اکنون پاکستان به عنوان کشور حامی تروریزم راه انزوا را میپماید و این دیر نخواهد بود که این کشور تنها برای خود زندگی خواهدنمود درحالیکه افغانستان و منطقه وجهان هماهنگ و همگام باهم کار خواهند کرد.
یک عضو شورای ملی که از ولایت هرات نمایندگی میکند دیپلوماسی جاری ازسوی افغانستان را یک دیپلوماسی معقول و فعال میداند که با موفقیت همراه است باید این برنامه تقویت شود و همسویی کشور های دیگر با افغانستان جلب گردد.
این تنها افغانستان نیست که قربانی برنامه های تروریستی میشود که پاکستان عامل آن است. هند ، بنگله دیش ، ایران و به تازگی عربستان سعودی قربانی های سیاست های افراط گرایانه و افزاری پاکستان اند باید عملکرد پاکستان بیشتر و بهتر توضیح داده شود .
بدون شک کشورهای زیادی اند که با افغانستان همسویی خواهندکرد آسیای میانه ، روسیه ، اروپا … نیز ازرشد افراط گرایان که عامل رشد تروریزم شده میتوانند درپاکستان نگران اند.
این عضو شورای ملی میگوید که نباید از سیاست و عملکرد های پاکستان درقبال افغانستان هراس داشت، فشار اقتصادی حربه دیگریست که پاکستان کوشیده از آن علیه افغانستان استفاده کند درحالیکه افغانستان بهترین و قوی ترین امکانات و فرصت ها دارد که میتواند فشار های اقتصادی برپاکستان را وارد کند.
این عضو شورای ملی میگوید باید درجبهه سیاست و اقتصاد علیه پاکستان بیشتر فعال شد. وی هشدار میدهد که پاکستانی ها درقناعت دادن مخالفان سیاسی خود مهارت های زیادی دارند نباید دیگر از سوی آنکشور اغوا شد و در برابر آن کوتاه آمد .
عزیز رفیعی فعال مدنی میگوید که پاکستان در شرایط کنونی دریک بن بست خطرناک رسیده است ، چون هم از دید جهانی و هم ازدید منطقه ای درانزوا قرار گرفته است ودیگر توان حرکت با آن استراتیژی قبلی را در برابر افغانستان ، منطقه  وجهان  ندارد وناگزیر مسیر سیاست های خود را تغییر دهد  .
وی می گوید، ادامه این گونه موقفگیری ها ازجانب رهبران  افغانستان درنشست های منطقه ای وجهانی به نفع کشور و آینده سیاسی افغانستان است که باید تعقیب  وتقویت شود .
احمد سعیدی آگاه  امور سیاسی می گوید، موضع گیری  دولت افغانستان در قبال پاکستان  کار خوب است ، اما بهتر خواهد بود تا افغانستان  از مداخلات  آشکار  پاکستان در افغانستان  به سازمان  ملل متحد  وکشور های اسلامی  شکایت کنند تا نتیجه بهتر داشته باشد.
چون اظهارات موقت رسانه ای نمی تواند موثریت چندان داشته باشد ولی اگر  ادامه پیدا بکند  وکشور های جهان  از آنچه که پاکستان دربرابر افغانستان انجام میدهد ، قناعت داده شوند خوب تر خواهد بود .
این گفته ها درحالی بیان می شود که منابع نزدیک به ریاست جمهوری تاکید دارند که  دولت افغانستان درموقف خودغرض حفظ ارزش های ملی همچنان متعهد است واز آن عقب نشینی نخواهد کرد.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published.

دکمه بازگشت به بالا