آموزش

اطلاعیه بورسیه های تحصیلی مصر در مقاطع ماستری و دوکتورا

کابل/ 5 اسد/ باختر

وزارت تحصیلات عالی مصر بر اساس پروتوکول موجود فی مابین دولت افغانستان و مصر به تعداد ( ۱۲ ) سیت بورس های تحصیلی در مقاطع مختلف تحصیلی از جمله 4 سیت لیسانس، 4 سیت ماستری و 4 سیت در مقطع دوکتورا به دولت افغانستان اختصاص داده است.

 شرایط عمومی:

1.  تکت طیاره رفت و برگشت به دوش محصل میباشد.

2. ماهانه مبلغ یکصد و هفتاد پوند مصری معادل( 10$ ) ده دالر امریکایی جیب خرچ در بدل اعاشه به محصل پرداخته می شود و محصل در خلال مدت تحصیل حق استفاده از لیلیه را دارد.

3. ثبت نام در ویب سایت   https://www.wafeden.gov.eg   و ارسال اسناد به آدرس مذکور حتمی است.

4. باید اسناد کاندیدان قبل از تاریخ 15/8/2020 مطابق25/5/1399 در ویب سایت فوق الذکر ثبت نام گردد. ارسال هر نوع اسناد کاندیدان بعد از تاریخ یاد شده قابل پذیرش نمی باشد.

5. برای پذیرفته شدن به مراحل ماستری و دوکتورا در مرحله اول باید اسناد دست داشته کاندید طبق مقررات پوهنتون های مصر معادلت گردد و پروسه معادلت دیپلوم از 2  ماه الی  6 ماه طول میکشد و حدود 200 دالر امریکایی هزینه میشود که بدوش خود کاندید می باشد.

6. اولویت برای متقاضیانی که از کشور مصر فارغ شده باشند داده میشود. زیرا به معادلت دیپلوم نیاز ندارند.

 .7فیصدی نمرات دوره لیسانس و ماستری کاندید باید از 65% کمتر نباشد.

8. در صورتیکه تعداد متقاضیان بورسیه بیشتر از تعداد سیت های داده شده باشد کاندیدان بر اساس بلند ترین فیصدی نمرات دوره های لیسانس و ماستری شان انتخاب میگردند.

 اسناد لازم برای قبولی در پوهنتون های مصر عبارتند از:

اصل دیپلوم (برای دوره های ماستری و دوکتورا)

کاپی پاسپورت

کاپی تذکره تابعیت

فورم عدم مسوولیت جرمی

تکمیل معاینات صحی 

بدینوسیله به اطلاع علاقمندان واجد شرایط رسانیده می شود در صورتیکه خواهان ثبت نام در بورسیه تحصیلی کشور مذکور باشند، میتوانند، برعلاوه ثبت نام در سایت مذکور  الی تاریخ  25/5/1399 مطابق 15/8/2020 بعد از ثبت نام در سایت متذکره جهت اخذ سایر فورم ها در بورسیه مذکور به غرفه شماره (21) دفتر عمومی پذیرش وزارت تحصیلات عالی همرا ه با اصل اسناد تحصیلی خویش مراجعه نمایند.

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published.

دکمه بازگشت به بالا