صحت

برنامه تطبیق واکسین در پکتیا پایان یافت

گردیز باختر 5حمل
برنامه تطبیق دورنخست بهاری واکسین فلج اطفال امروز درولایت پکتیا پایان یافت .
این برنامه که سه روز قبل درمرکز ولسوالی های پکتیا ازسوی ریاست صحت عامه آنولایت راه اندازی گردیده بود در این برنامه بالای حدود یکصدوهفتادوسه هزار طفل زیرسن پنج سال واکسین فلج تطبیق گردید .

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published.

دکمه بازگشت به بالا