جامعه

بر گزاری کنفرانس زیر عنوان “جایگاه زن از دیدگاه اسلام” در تخار

تالقان باختر 26 حوت
کنفرانس یک روزه یی زیر نام "جایگاه زن از دیدگاه دین مقدس اسلام " امروز درولایت تخارتدویر  یافت
به گزارش خبرنگار آژ انس باختر ، ریاست امور زنان تخار در همکاری بار یاست څارنوالی برنامه یی را زیر عنوان یاد شده با اشتراک علمای دینی څارنوالان ، فعالان حقوق زن و شماری از جوانان بر گزار کرد.
درین برنامه پیرامون جایگاه زن از دید گاه دین مقدس اسلام عوامل وراه های حل خشونت در ولایت تخار ، دستر سی زنان به عدالت و نقش جوانان در کاهش ، خشونت و روی مشکلات موجود سد راه زنان بحث  صورت گر فت .
گوهر شاد  باور رییس امور زنان تخار هدف از بر گزاری  این کنفرانس را آگاهی زنان از حقوق حقه شان عنوان کرد و گفت:  قرار است  ریاست امور زنان در سال نو با همکاری ریاست حج و اوقاف چندین  برنامه  دیگر  را نیز پیرامون حقوق و جایگاه زنان از دید گاه دین مقدس  اسلام بر گزار کند . لیلما

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published.

دکمه بازگشت به بالا