جامعه

تفسیربرخبر: // شماری از علمای دینی : مخالفت با نوروز نمیتواند توجیه شود

کابل باختر/ 28/ حوت
درحالیکه طی سالهای اخیر نسبت به چگونگی تجلیل از نوروز واکنش های بخصوص درماین برخی حلقه های مذهبی دیده میشد، مگر روز گذشته شماری از علمای دینی درکابل درهمایشی، مخالفت بانوروز را توجیه ناپذیر دانسته بل از این روز به عنوان حیات دوباره طبعیت یادکردند.
به گزارش آژانس باختر ، روز گذشته شماری از علمای دین که ازولایت های مختلف نمایندگی میکردند درکابل گردهم آمدند،این همایش زیر نام صلح وهمدیگر پذیری برگزار شد.
علمای شرکت کننده در این همایش عملکرد نیروهای امنیتی را در برابر فعالیت های تروریستی تمجید کردند و عملکرد برخی جریان های مسلح را که از نام دین و مذهب علیه دیگران قرار گرفته اند مغایر باارشادات دینی خواندند.
علمای دین دراین همایش عملکرد گروه های هراس افگن نظیر داعش را جفا با اسلام و مسلمانان خواندند و گفتند این گروه ها ازسوی چهره های رهبری میشوند که از آموزه های دینی آگاهی ندارند.
مولوی عطاء الرحمن سلیم رییس کانون تحقیقات اسلامی گفت: قرار گرفتن افراد که خود از ارزش های دینی آگاهی ندارند و کشاندن یک جمع بنام اسلام در برابر ارزش های اسلامی ، جفا و خیانت به دین ، جفا به مسلمانان و انسانیت است .
شرکت کنندگان این همایش با تاکید براصل همدیگر پذیری درمیان مسلمانان از گروه های مخالف دولت درکشور خواستند که ازجنگ دست بردارند و از ریختن خون بی گناهان جلوگیری کنند.
آنها هشدار دادند آنانیکه به فعالیت های خشن شان ادامه میدهند درحق خود و مسلمانان و اسلام جفا میکنند.
حرف دیگر که درین همایش روی آن بحث شد، چگونگی تجلیل از نوروز درکشور است . این درحالیست که در طول چند سال اخیر برخی حلقه ها نسبت به چگونگی نوروز ایراد میگیرند و آن را مغایر با ارزش های اسلامی میدانند، مگر شرکت کنندگان همایش دیروز تاکید کردند که مخالفت دربرابر نوروز بیجااست زیرا این روز به نام حیات دوباره طبعیت یادمیشود.
مولوی عطاء الرحمن سلیم تاکید کرد که نوروز آغاز شدن دوباره طبعیت است این روز ، اول سال هجری خورشیدی و هجرت پیامبر اسلام است.
علمای دینی دراین همایش گفتند که نوروز یک جشن کهن بوده وجنبه باستانی دارد و نمیتواند با دین پیوند داده شود.
شرکت کنندگان از آنانیکه میکوشند مخالفت با نوروز را به یک مشکل اجتماعی بکشانند هشدار دادندو تاکید نمودندکه جشن نوروز را نباید یک وسیله برای اهداف شان سازند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published.

دکمه بازگشت به بالا