جامعه

جادۀ چغچران- گردیوال درغوردرآستانۀ بهره گیری قراردارد

فیروزکوه/۲۰ سرطان/ باختر
جادۀ چغچران- گردیوال درغور که بخشی ازشاهراه شرق و غرب محسوب می شود، به زودی گشایش می یابد.
این جاده به درازای ده کیلومتروپهنای یازده مترازداخل غور می گذرد.
وزارت فواید عامه باپخش خبرنامه یی می گوید که این جاده ازبودجۀ حکومت افغانستان ساختمان وقیرریزی شده است.
کارساختمان وقیرریزی این جاده روبه اتمام است وقرار است درچند روزآینده به بهره گیری سپرده شود.
کارشناسان می گویند که بهره گیری ازاین جاده درانتقال فراورده های زراعت و کالا های تجاری حایزاهمیت است و باعث شکوفایی اقتصادی می شود.ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا