ورزش

راه یافتن افغانستان به جام جهانی کریکت 2019

کابل  4حمل باختر
تیم کریکت کشور به جام جهانی کریکت  سال آینده انگستان راه یافت
به گزارش آژانس باختر، ببرهای کشور دیروز با پیروزی بر تیم ایرلند به جام جهانی کریکت 2019 میلادی انگستان – والس راه یافتند.
تیم کریکت کشور در پرتگاه سقوط و بازمانده از جام جهانی بود. به گفته راشد آرمان  یک درصد امکان راه یافتن افغانستان به جام جهانی وجود نداشت اما این پیروزی تیم نیپال بر هانگ کانک بود که  تیم افغانستان را ازپرتگاه سقوط نجات داد و به دور بعدی شش بهترین راه یافت. اگرچه نیپال  از این پیروزی چیزی بدست نیاورد.
نیپال همچنان یک بازی را به تیم افغانسان واگذارد کرد وآبی پوشان کشور درسه بازی نخست درون گروهی با شکست  مواجه شدند.اگرچه دربازی تمریناتی  با تفاوت  بر تیم قدرتمند ویست اندیز پیروزشد. اما درنخستین بازی با اسکاتلند با تفاوت 7 ویکت  مغلوب شد. 
اصغراستانکزی کپتان تیم کشور به اثر عمل اپندیکس  از بازی ورهبری تیم باز ماند و این مسولیت بدوش راشد آرمان افتاده بود.
راشد آرمان نخستین بازی کن جوان دربازی های کرکیت شورای جهانی کریکت است که رهبری تیم کریک را بدوش می گیرد. محمد شهزاد بخاطر نقض کود اخلاقی شورای جهانی کریکت  در بازی با تیم اسکاتلند از دو بازی با تیم های زیمبابوه و هانگ کانگ محروم شد. این دوحادثه در شکست تیم کریکت کشور در بازی های درون گروهی موثر بوده است
دومین بازی را با تفاوت دو دوش به تیم میزبان ، زیمبابوه واگذارکرد و درسومین بازی درون گروهی با  از تیم ضعیف هانگ کانگ با تفاوت 20 دوش شکست را متحمل شد ودرپرتگاه سقوط قرارگرفت .
تیم کریکت افغانستان در آخرین بازی بر تیم نیپال با تفاوت 6 ویکت پیروزشد. امید راه یافتن به دور بعدی جان گرفت اما این پیروزی وابسته به پیروزی نیپال برتیم هانگ کانک  شد که خوش بختانه نیپال توانست هانگ کانک را با تفاوت 5 ویکت شکست بدهد وراه را برای صعود افغانستان به دور بعدی یا شش بهترین بازکند.
اما آبی پوشان کشور با دست خالی به شش بهترین راه یافتند . دو امتیازی که از دور نخست بازیها داشتند  آن را از دست دادند اما 5 تیم دیگر با امیتاز های دور نخست به  شش بهترین صعود کردند .
تیم افغانستان با درک مشکلات سرراه مصمم بودند تمام سه بازی دور شش بهترین را ببرند.
نخستین بازی تیم افغانستان با تیم قدرتمند ویست اندیز  ، که دو دفعه قهرمان جام جهانی شده است ، بود .
تیم کریکت کشور دوبار براین تیم پیروز شده است. نخستین بار دربازی جام جهانی 2016 میلادی 20 آور هندوستان بود .
تیم ویست اندیز با پیروزی برتمام تیم های دیگر جام قهرمانی را با خود بردند اما شکست از تیم افغانستان  از لذت و تجلیل این پیروزی کاسته بود. تیم کریکت کشور در بازی تمریناتی نیز بر تیم ویست ا ندیز پیروز شد.
آبی پوشان کشورکه از بازگست اصغراستانکزی کپتان تیم بعد از عمل اپندیکس به میدان بازی مورال گرفته بودند درنخستین مسابقه با تفاوت 3 ویکت از سد ویست اندیز گذشت ودر دومین بازی  با تفاوت 5 ویکت بر تیم امارات متحده عربی پیروز شد و صاحب 4 امتیاز گردید.
اما این دو پیروزی سند راه یافتن تیم افغانتسان به جام جهانی حتی با پیروزی بر تیم ایرلند نیم شد  باید  تیم ویست اندیز بر تیم اسکاتلند پیروز شودو امارات متحده عربی بر زیمبابوه  پیروزی ویست اندیز بر اسکاتلند وجود داشت اما امکان پیروزی امارات بر تیم زیمبابوه بسیار کم بود.
تیم ویست اندیز توانست  با 5 ویکت تیم اسکاتلند را از گردنه رقابت ها حذف کند . تیم امارات متحده عربی  دربازی نفس گیر و دیدنی و در حضور هزاران حامی تیم زیمبابوه  تیم زیمبابوه را با 3 دوش شکست بدهد.
این گونه راه برای صعود تیم افغانستان  مشروط برپیروزی بر تیم ایرلند بازشد.
هوای زیمبابوه  اکثرا بارانی است اگر  در روز مسابقه میان افغانستان و ایرلند باران ببارد  وبازی لغو شود و به اثر باران بازی به کمتر از 25 آور کاهش پیدا کند  افغا نستان از صعودبه جام جهانی  باز می ماند و راه صعود زیمبابوه و ایرلند باز می شود. اما با وجود پیش بینی امکان بارش باران درروز مسابقه ، خوشبختانه  آسمان صاف بود وآفتابی.
تیم کریکت ایرلند با بردن قرعه ، توپ زدن را آغاز کرد و در 50 اور و با از دست دادن 7 ویکت 208 دوش انجام داد.
راشد ارمان با گرفتن 3 ، دولت زدران 2 و محمد نبی یک ویکت  نگذاشتند تیم ایرلند دوش زیاد انجام دهد و هدف بزرگ به افغانستان  تعیین کند.
تیم کریکت کشور در آور 50  و بااز ددست دادن 5 ویکت  هدف داده شده را کسب کردند و به جام جهانی کریکت برای بار دوم راه یافتند.
محمد شهزاد از 50 توپ 55 دوش انجام داد . گلبدین نایب 45 ،  اصغر ستانکزی 37 ،  سمیع الله شنواری 27 ، رحمت شاه و محمد نبی 12  ، 12 دوش انجام داند.
اصغز ستانکزی ، محمد شهزاد و راشد آرمان در پیروزی تیم ملی کریکت کشور در این بازی نقش بزرگی را انجام دادند. اصغرستانکری که تاهنوز از عمل اپندیکس صحتمند کامل نه شده بود به میدان آمد و بازی کنان تیم را رهبری کرد .
در جریان توپ زدن  و دوش دچار درد شدید ازناحیه عمل شد اما میدان را ترک نکرد و با آخرین توپ طبل پیروزی را کوبید.
بالران و توپ اندازان کشور در تمام بازیهای خوب درخشیدند و وظیفه خویش را بخوبی انجام دادند . به حریف اجازه ندادند که هدف بزرگ تعیین کنند .  شمار ویکت های راشد آرمان با سه ویکت در مسابقه با تیم ایرلند  به 99 ویکت رسید.
این نخستین بار است که در بازیهای شورای جهانی کریکت  یک بازیکن با سرعت زیاد در بازیهای 50 آور به 99 ویکت می رسد. راشد آرمان با یک ویکت در بازی روز یک شنبه با ویست اندیز به 100 ویکت برسد و ریکارد قایم کند،  اما توپ زنان کشور در این رقابتها همان طوری که توقع می رفت خوب نه درخشیدند.
بورد کریکت کشور در زمینه ارتقای توپ زنان و بیستمین ها تمرکز کند. محمد نبی توانست رقم دوش خویش را از مرز 1000 دوش بالا ببرد. این نخستین بازی کن کشور است که دربازی های 50 آور به این رقم می رسد
نخستین بار است که ایرلند از سال 2001 بدیسنو از بازیهای جام جهانی کریکت  50 آور باز می ماند
بازیهای راهی بابی به جام جهانی کریکت  50 اور 2019 انگستان – والس در زیمبابوه میان 10 تیم از تاریخ 6 مارچ آغاز گردیده و فردا با مسابقه تیم های افغانستان و ویست اندیز پایان می یابد.خلیل

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا