امنیت

روند جمع آوری وسایط نظامی در بغلان آغاز شد

پلخمری/ 16 جدی/ باختر
روند جمع آوری وسایط تخریب شدۀ نظامی ازچهارده واحد اداری بغلان دیروز آغازشد. مولوی شاکر، قومندان لوای سوم پیاده به خبرنگار آژانس باخترگفت که دراین روند بیش از پنجاه وسایط شامل تانک های هاموی، رنجر و انترنشنل از ولسوالی ها و شاهراه کابل- بغلان و کابل – مزار شریف جمع آوری شد و به مرکز قول اردوی۲۱۷عمری انتقال شد.
مولوی شاکر هدف ازجمع آوری وسایط تخریب شدۀ نظامی را ترمیم مجدد وایجاد قطعۀ منظم نظامی دربغلان عنوان کرد.
مولوی اسدالله مصطفی هاشمی رییس اطلاعات وفرهنگ بغلان ازاین اقدام قومندانی قول اردوی۲۱۷عمری استقبال کرد ونقش این برنامه را مبنی برجمع آوری وسایط نظامی ازولسوالی ها درتجهیز وایجاد اردوی منظم مهم واساسی خواند و روی ایجاد وتقویت اردوی منظم نظامی تاکید به عمل آورد.
محفوظ حمیدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا