امنیت

سی وسه زندانی طالب از زندان قندهار رها شدند

قندهار/ ۲۲ سرطان /باختر
مقامات درقندهار از رهایی سی وسه زندانی گروه طالبان مسلح اززندان مرکزی آن ولایت خبردادند.
دفتروالی قندهاردرخبرنامه یی نگاشته است که این زندانیان گروه طالبان به اساس فرمان رییس جمهوری کشورامروزاز زندان مرکزی آن ولایت رهاشدند.
درخبرنامه گفته شده است که این زندانیان طالب به خاطر تسریع روند صلح وفراهم شدند برگزاری مذاکرات بین افغانان رهاشدند.
گفته می شود که تاکنون یکصدوچهارده زندانی گروه طالبان درقندهار از زندان رها شده اند.
رهایی زندانیان از شرایط آغازمذاکرات بین افغانان برای صلح درکشوراست وتاکنون دولت بیش از چهارهزارزندانی گروه طالبان را آزاد کرده است وطالبان نیز حدود هفتصد زندانی حکومت را از بند رها کرده اند. 
///////

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا