جامعه

شاروالی کابل برای اصناف مختلف توصیه های صحی ارائه کرد

کابل/ 31 ثور/ باختر
به منظورجلوگیری از گسترش ویروس کرونا ، شاروالی کابل به اصناف مختلف درشهرکابل توصیه های صحی ارائه کرد .
به گزارش آژانس باختر؛ موظفان شاروالی کابل درجریان بررسی از چگونگی فعالیت اصناف مختلف درشهر کابل ، برای فعالیت کنندگان اصناف مختلف شامل قصابی، خبازی، خوراکه فروشی، ورکشاپ‌ها ، روغنیات فروشی ها، دست فروشان و میوه فروشان سیار در نواحی دوم و چهارم ، توصیه‌های صحی ارائه کردند.  آنان همچنان اوراق آگاهی‌دهی نیز به اصناف مختلف  توزیع کردند و ازدکان داران تقا ضا کردند که توصیه های صحی وزارت صحت عامه را درجریان فعالیت های شان درنظربگیرند.  احمدضیا احمدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published.

دکمه بازگشت به بالا