امنیت

طرح طالبان برای ترور دومسوول محلی غزنی ناکام ساخته شد

شهرغزنی 1 حوت باختر
طرح طالبان برای ترور دو مسوول محلی ولایت غزنی ازسوی ماموران امنیتی ناکام ساخته شد.
طالبان قصد داشتند با راه اندازی دو رویداد انفجاری مسوول پولیس و ولسوال اندر ولایت غزنی را ترورکنند.
نیرو های امنیتی بامداد امروزیک موتر مملواز مواد انفجاری وجنگ افزاررا که برای این هدف درحال انتقال بود کشف ونابود ساخته اند.
قاسم دیسی وال ولسوال اندرولایت غزنی به آژانس باخترگفت که این محموله ی مواد انفجاری وجنگ افزارقبل ازرسیدن به هدف حوالی ساعت سه ونیم صبح امروز شناسایی وکشف شد.
به گفته دیسی وال طالبان قصد داشتند با استفاده ازاین محموله مواد انفجاری وجنگ افزار او و مسوول پولیس اندر را ترورکنند.
به اساس گزارش ها سه مهاجم طالب که این محموله مواد انفجاری وجنگ افزار را به ولسوالی اندر انتقال می دادند موفق به فرارشده اند وخود محموله
انفجارداده شده است.
درین حال مسوولان محلی می گویند که تلاش برای شناسایی ودستگیری سازماندهنده های این ترورهای نافرجام آغازشده است.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published.

دکمه بازگشت به بالا