سیاست

فعالان مدنی وعلمای غزنی : “حکومت باید طرف گفتگو کننده صلح با طالبان باشد”

شهرغزنی 18 دلو باختر
فعالان مدنی و علمای دین درولایت غزنی خواهان گفتگو های رو در روی حکومت افغانستان وگروه طالبان برای دست یافتن به یک صلح واقعی و پایدار شدند.
آنان با انتقاد از عدم تمایل طالبان برای گفتگو با حکومت می گویند که هرگونه گفتگو های صلح که حکومت افغانستان درآن به عنوان نماینده مردم حضور نداشته باشد ، اجرایی نیست و دردی را دوا نمی کند.
این علمای دین و فعالان مدنی درنشستی درشهرغزنی ازطالبان خواستند تا دست از ادامه ویرانگری بردارند و برای رسیدن به یک صلح پایدار در کشور با حکومت افغانستان رو در رو گفتگو کنند.
مولوی محمد روحانی عالم دین دراین نشست گفت: " جنگ راه حل نیست و طرف های درگیر باید ازطریق گفتگو به اختلافات شان پایان دهند تا بیش ازاین افغانستان ویران نشود. "
اوازطالبان خواست تا اگرمی خواهند به صلح دست یابند ، با حکومت افغانستان به عنوان نماینده مردم ، وارد گفتگو های رو در رو شوند.ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published.

دکمه بازگشت به بالا