اقتصاد

قراردادی به ارزش پانزده ملیون دالر امضا شد

کابل باختر/ 22/ حوت
قرارداد پروژه کنترول سیلاب بندکمال خان امروز میان وزارت انرژی و آب و شرکت مشترك افغانی و پاکستانی امضأ شد.
به اساس معلومات رياست نشرات وزارت انرژی و آب به آژانس باختر ، به اساس این قرارداد بند خاکی در قلعه افضل به ارتفاع سیزده و نیم متر وطول چهارونیم کیلو متر ساخته میشودکه با اعمار آن جلو سیلاب ها گرفته خواهد شد.
وجوه مالی این پروژه حدود پانزده ملیون دالر امریکایی از بودجه دولت توسط شرکت مشترک افغان و پاکستان ظرف دوسال تکمیل خواهد شد.
مسوولان وزارت انرژی و آب میگویند کار پروژه بندکمال خان درسه مرحله تکمیل خواهد شد مرحله اول توسط انجنیران این وزارت تکمیل شده است و مرحله دوم آن به اساس قراردادی آغاز میگردد و کار مرحله  سوم بند کمال خان تحت بررسی و طرح ودیزاين است که با اکمال آن چهار دستگاه تولید برق درنظر گرفته شده است و از این بند ساحه اضافه ازهشتاد هزار هکتار زمین خشک تحت آبیاری قرار خواهندگرفت.
بندکمال خان درهژده کیلو متری ولسوالی چاربرجک و نودوپنج کیلو متری شهر زرنج موقعیت دارد . کار روی بندکمال خان درسال 1350 آغاز گردیده و تااکنون روی بعضی معاذیر تکمیل نشده است .
این قرارداد را محمد اسماعیل وزیر انرژی و آب و مسوول شرکت متذکره امضأ کردند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published.

دکمه بازگشت به بالا