جامعه

لیسه مسلکی زراعت درکاپیسا تهداب گذاری شد

محمود راقی 14 قوس باختر
تاسیسات یک لیسه زراعت درولایت کاپیسا امروزتهداب گذاری شد.
این لیسه زراعت درشهرمحمود راقی مرکزکاپیسا به گونه معیاری ساخته خواهد شد.
درتاسیسات این لیسه، شانزده صنف درسی دردوطبقه، لابراتوارها ، کتابخانه، مراکزتحقیقاتی زراعت ودیگرنیازهای درسی درنظرگرفته شده است.
آصف ننگ معین تعلیمات مسلکی وزارت معارف درمراسم تهداب گذاری این لیسه به آژانس باخترگفت که این وزارت برای ساخت این لیسه زراعت بیش ازپانزده ملیون افغانی هزینه کرده است.
به گفته ننگ ، دراین لیسه جوانان به گونه معیاری به شیوه های پیشرفته زراعت وچگونه گی پرداختن به آن آشنا می شوند.
درین حال مسوولان محلی کاپیسا امیدواراند تا این لیسه بتواند به زودی به کانون آموزش شیوه های نوین زراعت ورشد این صنعت دراین ولایت تبدیل شود.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا