تبصره و مرور بر مطبوعات

مروری به نشرات برخی روزنامه های چاپی غیر حکومتی در پایتخت سه شنبه 20 جدی

کابل باختر 20جدی
چهارشنبه 20  جدی
شمار محدود از روزنامه های چاپی غیرحکومتی در پایتخت که به دسترس قرار گرفته اند در شماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی در کشور پرداخته اند و نیز اخبار و گزارش هایی را درباره رویداد های جاری منطقه و جهان را نشر کرده است.
روزنامه ویسا ، درصفحه اول ازقول رئیس سی، آی، ای آورده است : امریکا به خاطرحفظ امنیت خود درمقابل پاکستان اقدام خواهد کرد.
به نوشته این روزنامه : رئیس سازمان استخبارات امریکا یا سی آی ای اعلام کرده است که اگرپاکستان دربرابر تروریستان اقدام نکند ، امریکاه برای حفظ امنیت خودش اقدام خواهد کرد.
به نوشته این روزنامه: مایک پومپیو رئیس سی آی ای درمصاحبه با سی چی سی نیوز گفت که امریکا تنها هنگامی روابطش را با پاکستان عادی خواهد ساخت که اسلام آباد در برابرشبکه حقانی و طالبان اقدام کند.
او افزود: من با شما ازدید استخباراتی صحبت می کنیم که چه را می بینیم ما میبنیم که پاکستان به دادن پناهگاه امن به تروریستانی درخاکش ادامه داده است که برای ایالات متحده مطرح کرده اند.ما آنچه را درتوان داریم انجام میدهیم تا پاکستانی ها را بفهمانیم که این کارشان دیگرقابل قبول نیست.
روزنامه ویسا، ب همین ترتیب ادامه داده درصفحه اول درمطلب دیگر، پاکستان را ه حل بحران افغانستان ، آیا ترامپ کمک های مالی را قطع خواهد کرد؟ نوشته کرده است.
سخنگوی سابق حامد کرزی دریا داشتی اعلام کرد رفع بحران این کشور بدون پاکستان ممکن نیست وواشنگتن برای وارد کردن اسلام آباد به همکاری درین باره باید با  چین ، هند ، روسیه و ایران همکاری کند.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درمطلب دیگر ازقول شرکت برشنا نوشته کرده است که به خاطرناامنی پول برق 16 ولسوالی را جمع آوری نکرده اند.
روزنامه ویسا ، همچنان درصفحه اول ازمقامات محلی ولایت کنرعنوان کرده است که درحملات راکتی پاکستان به کنر یک غیرنظامی کشته و هشت تن زخمی شدند.
به نوشته ویسا، نظامیان پاکستان چندین راکت به طرف ولسوالی ترکانوی ولایت کنر فیرکرده اند که یکی ازین ها به یک خانه مسکونی اصابت کرده است.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده و درصفحه های دیگردنبال مطالب بیشترشده است .
اما روزنامه ماندگار ، دربرگ نخست به هشدار محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به اعضای شورای ملی توجه کرده عنوان کرده است : دیگر به خاطرتقرری وابسته گان تان به وزارت ها نه روند.
به نوشته این روزنامه : اشرف غنی گفت "من به وزارت داخله هدایت میدهم که منبعد تمام مامور ذاتی افسران جوان افسران بلند رتبه و عالی ، تعینات ، تبدیلی ها ، اجرات و ترفعیات مطابق قانون امور ذاتی افسران اجرا میشود . منسوبین وزارت داخله نمی تواند به صورت انفرادی و واسطه های شخصی تقاضای تقررتبدیل خویش را به وزارت داخله کنند. هرکس که با واسطه مقرر شده ، ازسنگرگریخته و هرکس که با پول مقررشده فردای آن روز دزدی کرده است .
روزنامه ادامه این مطلب را درصفحه ششم نوشته کرده است و درصفحه او زیرعنوان ، پاکستان رهبریک گروه تروریستی را از زندان آزاد کرد.
به نوشته این روزنامه : دادگاه پاکستانی دستورآزادی یکی از رهبران گروه های شعبه نظامی حامی طالبان را صادرکرد، فرد ی که در 2001 پس از حمله امریکا به هزاران نیروی داوطلبانه به افغانستان رفت تا علیه امریکایی ها به طالبان کمک کند.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده درصفحه دوم عنوان کرده است که قصد رویداد تروریستی بنایی به کجا رسید؟
انتخابات و آِینده افغانستان، عنوان مطلب دیگری می باشد که این روزنامه درصفحه دوم نشرکرده است .
چه کسی شناسنامه ها را به گروگان گرفته است ؟ عنون مطلب دیگری می باشد که روزنامه ماندگاردرصفحه های دیگردنبال مطالب بیشترشده است.
آرمان ملی  هشت صبح نیز درشماره های امروزی یا به نشرمطالب مشابه پرداخته اند و یا دنبال مطالب سایرمطالب شده اند. نالان

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published.

دکمه بازگشت به بالا