آموزش

مکاتب بغلان به کمبود کتاب درسی مواجه است

پلخمری 26جدی
معاون ریاست معارف بغلان می گویدکه کمبودکتاب  درسی درمکاتب بغلان برای معارف آن ولایت به یک معضل جدی تبدیل شده است.
غلام قادر رسولی معاون مالی واداری ریاست معارف بغلان که با خبرنگارآژانس باختر صحبت می کرد گفت که کمبود کتاب ها ومواد درسی در مکاتب بغلان به یک مشکل اساسی در آن ولایت مبدل شده است به گفته وی ازچهارسال به اینسو یک جلدکتاب ازوزارت معارف به این ریاست ارسال نشده است.
معاون ریاست معارف بغلان همچنان گفت که این ولایت دارای پنجصدونودوشش مکتب می باشد که ازجمله یکصدوهفتاد آن لیسه ومتباقی متوسطه وابتدائیه می باشد.
او افزود که دربغلان سه صدوبیست وپنج هزارونهصدونودوچهار شاگرد وجود دارد که یکصدو بیست ودوهزاروپنجصدویازده تن آنان راشاگردان دخترتشکیل می دهد.
اوگفت که افزون برنبود وکمبودکتاب وممد درسی شاگردان پنجاه درصد مکاتب در آن ولایت تعمیر ندارد واکثر شاگردان در فضای آزاد در گرما وسرما مشغول درس خواندن استند.
معاون اداری ریاست معارف بغلان از برنامه اقرا که ازجمله برنامه های میثاق شهروندی می باشد یاد کرد وگفت ازطریق این نهاد بیش از دوصد مکتب در بغلان ساخته خواهد شد اگر چنین شودمشکلات معارف بغلان ازناحیه رفع خواه شد .قیوم

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published.

دکمه بازگشت به بالا